رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در موسوی قوچانی مشهد

ویلایی ۱۶۰ متر ۲طبقه بنا دوخواب
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در موسوی قوچانی
ملک ویلایی با ۳طبقه و۲۷۰متر بنا ویک مغازه تجاری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در موسوی قوچانی
ویلایی دوطبقه دربست
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در موسوی قوچانی
منزل ویلایی دربست ، در دو طبقه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در موسوی قوچانی
منزل ویلایی دربست ، در دو طبقه
منزل ویلایی۳۲۰متری/چهارخواب/اوایل موسوی قوچانی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در موسوی قوچانی
منزل ویلایی۳۲۰متری/چهارخواب/اوایل موسوی قوچانی
ویلایی دربست دو طبقه ۲۵۰ متری
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در موسوی قوچانی
ویلایی دربست دو طبقه ۲۵۰ متری
ویلایی دربست .موسوی قوچانی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در موسوی قوچانی
ویلایی دربست/فول امکانات
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در موسوی قوچانی
ویلایی دربست/فول امکانات
130متر ویلایی خیام63
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در موسوی قوچانی
130متر ویلایی  خیام63
ویلایی دربست ۲ طبقه موسوی قوچانی ۱۷
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در موسوی قوچانی
منزل ویلایی ۳۲۰متری اوایل موسوی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در موسوی قوچانی
منزل ویلایی ۳۲۰متری اوایل موسوی
ویلایی طبقه همکف نورگیر مستقیم/پارکینگ/شیک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در موسوی قوچانی
ویلایی طبقه همکف نورگیر مستقیم/پارکینگ/شیک
منزل ویلایی ۳۲۰متری/۴خواب/اوایل موسوی قوچانی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در موسوی قوچانی
منزل ویلایی ۳۲۰متری/۴خواب/اوایل موسوی قوچانی
بعدی