رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در تربت حیدریه مشهد

طبقه همکف اجاره ای
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در تربت حیدریه
رهن یک دستگاه آپارتمان.
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در تربت حیدریه
رهن یک دستگاه آپارتمان.
خانه اجاره ای
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در تربت حیدریه
منزل دربست صفر نوساز ویلایی دوخواب فول
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تربت حیدریه
منزل دربست صفر نوساز ویلایی  دوخواب فول
خانه ویلایی دربست طبقه اول سه خواب بزرگ
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در تربت حیدریه
خانه ویلایی دربست طبقه اول سه خواب بزرگ
منزل ویلایی مستقل، خیابان مظفریه، شیک و تمیز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در تربت حیدریه
ویلایی دربست ۳خاب اول باهنر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تربت حیدریه
مسکونی 120یک خواب حیاط دار
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در تربت حیدریه
دربست،پارکینگ،حیاط خلوت،۲دستشویی ک ۱ توحیاط خلوت
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تربت حیدریه
۲۰۰ متر زمین ۱۲۰ پتر زیر بنا ۲خواب شمالی شیک وتمیز
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در تربت حیدریه
۲۰۵ متردوخوابه دوبلکس
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در تربت حیدریه
۲۰۵ متردوخوابه دوبلکس
ویلایی(تربت‌حیدریه)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
ویلایی(تربت‌حیدریه)
منزل رهنی آغویه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
منزل رهنی آغویه
خانه ویلایی رهن و اجاره سلمان فارسی ۱۳
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
ویلایی.همکف.60متری.درب مجزا
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
منزل ویلایی قاعم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
منزل ویلایی قاعم
خانه ویلایی ۲۰۰متری۱۰۰زیربنا
ودیعه: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
منزل ویلایی حاشیه خیابان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
منزل دوطبقه واقع در تربت حیدریه خیابان کاشانی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
خانه ویلایی بزرگ و نوساز در مرکز شهر تربت
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
اجاره دامداری
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
خانه ویلایی دربست با حیاط خیابان رسالت (داروپخش)
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
منزل ویلایی 110 متر(رهن و فروش)
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
منزل ویلایی 110 متر(رهن و فروش)
طبقه همکف خرداد
ودیعه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
طبقه همکف خرداد
بعدی