رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در تربت حیدریه مشهد

سوئت تک خواب قائم
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در تربت حیدریه
آپارتمان دو طبقه، طبقه اول حاشیه بلوار باهنر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تربت حیدریه
آپارتمان دو طبقه، طبقه اول حاشیه بلوار باهنر
شهرک ولیعصر مجتمع پردیس
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تربت حیدریه
شهرک ولیعصر مجتمع پردیس
اپارتمان مسکن مهرپردیس
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تربت حیدریه
آپارتمان مجتمع ولیعصر
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در تربت حیدریه
آپارتمان مسکن مهر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تربت حیدریه
شهرک ولی عصر مجتمع پردیس مهر۱۴
ودیعه: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در تربت حیدریه
۱۲۵متر مفید طبقه همکف میدان شهدا تربت حیدریه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تربت حیدریه
۱۲۵متر مفید طبقه همکف میدان شهدا تربت حیدریه
اپارتمان ۱۰۰ متر با حیاط درب مجزا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تربت حیدریه
آپارتمان ۷۵ دو خوابه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تربت حیدریه
آپارتمان ۹۰متری دوخوابه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تربت حیدریه
اپارتمان ۱۴۵متر مربع دوخوابه در تربت حیدریه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
اپارتمان ۱۴۵متر مربع دوخوابه در تربت حیدریه
آپارتمان مسکن مهربرونسی 1بلوک دریا 75 متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
آپارتمان شیک،۳خواب
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
اپارتمان دوخوابه ۷۵ متر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
اجاره پیلوت مستقل در دانشجوی۸ شهرک تربت حیدریه
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
اجاره پیلوت مستقل در دانشجوی۸ شهرک  تربت حیدریه
اپارتمان ۲خوابه کابینت سرویس داخل خانه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
رهن و اجاره مجتمع پردیس مسکن مهر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
اپارتمان مسکن مهر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
آپارتمان تک واحد ۱۳۰متر،نوساز‌ ،خ امام‌حسین
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
آپارتمان تک واحد ۱۳۰متر،نوساز‌ ،خ امام‌حسین
طبقه همکف رهن واجاره
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
آپارتمان ۱۴۰ متری اجاره ای
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
آپارتمان ۱۴۰ متری اجاره ای
اپارتمان دوخواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
اپارتمان تمیز وشیک
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
بعدی