رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در کوی امیرالمومنین مشهد

۷۵متر دوخوابه بازسازی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در کوی امیرالمومنین
دو طبقه ویلایی مستقل حیاط دار بازسازی شده نورگیر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی امیرالمومنین
۸۰ متری ( حاشیه ) سقف بلند
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوی امیرالمومنین
۸۰ متری ( حاشیه ) سقف بلند
۱۷۰ متر مستقل طبقه اول
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوی امیرالمومنین
۱۷۰ متر مستقل طبقه اول
۱۲۵متری راه جدا(برای کارگاه یا نشیمن)
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در کوی امیرالمومنین
منزل ویلایی دربست
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
منزل ویلایی دربست
ویلایی دربست
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
ویلایی دربست
ویلایی دربست
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
ویلایی دربست
۹۰ متری همکف خیام ( خیبر )
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوی امیرالمومنین
۹۰ متری همکف خیام ( خیبر )
۹۰متر دوخواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
۹۰متر دوخواب
بعدی