رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در آیت الله عبادی مشهد

منزل دربستی یک طبقه مسلم جنوبی9
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آیت الله عبادی
منزل دربستی یک طبقه مسلم جنوبی9
خانه ویلایی ۲۰۰متر ۱۲۰متربنا
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آیت الله عبادی
ویلایی جنوبی درعبادی ۷۹
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در آیت الله عبادی
منزل‌ویلایی‌دوطبقه‌‌ یک‌خواب‌‌ ۱۴۰‌ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در آیت الله عبادی
منزل‌ویلایی‌دوطبقه‌‌ یک‌خواب‌‌ ۱۴۰‌ متری
۹۰مترحاشیه۲۰متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آیت الله عبادی
منزل رهن اجاره
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
منزل رهن اجاره
ویلایی ۲۳۰متر دارای ۳ پارک ماشین حیاط باصفا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
ویلایی ۲۳۰متر دارای ۳ پارک ماشین حیاط باصفا
ویلایی طبقه ۸۰ مترِ بنا تک خواب
ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
ویلایی طبقه ۸۰ مترِ بنا تک خواب
ویلایی ۱۵۰متر ۲طبقه یک سرویس جهت تماس 09158033066
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
دربست۲طبقه زیر زمین و یک طبقه ،جنوبی حیاط اختصاصی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
ویلایی دربست سه خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در آیت الله عبادی
ویلایی دربست سه خواب
70متر یه خواب با30متر حیاط اختصاصی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
ویلایی دربست مسلم جنوبی۱۳ یا عبادی ۶۹
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آیت الله عبادی
ویلایی دربست مسلم جنوبی۱۳ یا عبادی ۶۹
ویلایی ۲طبقه شمالی پشت حاشیه ابتدای میلان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
ویلایی حاشیه عبادی(جهت امور اداری و تجاری)
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
ویلایی حاشیه عبادی(جهت امور اداری و تجاری)
دو طبقه ویلایی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
دو طبقه ویلایی
باغ استخر دار داخل شهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در آیت الله عبادی
باغ استخر دار داخل شهر
خانه ویلایی، 60متر، در دو طبقه همکف
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آیت الله عبادی
ویلایی دربست/مطهری ۴۹
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در آیت الله عبادی
ویلایی دربست/مطهری ۴۹
100 متری نزدیک به حرم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آیت الله عبادی
100 متری  نزدیک به حرم
ویلای دربست رهن واجاره مطهری شمالی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آیت الله عبادی
منزل ویلایی دربست ۱۶۰متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آیت الله عبادی
ویلایی دو طبقه ۱۲۰ متر زیر زمین و یک طبقه بالا
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در آیت الله عبادی
۱۰۰ متر طبقه همکف
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آیت الله عبادی
بعدی