رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در طبرسی مشهد

خانه همکف یک خواب دارای حیاط

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی

ویلایی

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۵ روز پیش در طبرسی
ویلایی
۵

دربستی دوطبقه

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در طبرسی
دربستی دوطبقه
۳

منزل ویلایی دوطبقه مجزادربستی حاشیه میلان فتاح17

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی
منزل ویلایی دوطبقه مجزادربستی حاشیه میلان فتاح17
۲

منزل ویلایی اجاره ای طبرسی ۴

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی

۱۵۰متری ۱۰۰ متر زیر بنا.راه جدا.طبقه همکف

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی

اجاره خونه ویلایی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی

خانه حیاط دارهمکف

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۲ هفته پیش در طبرسی
خانه حیاط دارهمکف
۵

طبرسی ویلایی دونبش دوواحدی

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۲ هفته پیش در طبرسی
طبرسی ویلایی دونبش دوواحدی
۷

دو واحد مستغل با امکانات جدا

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی

ویلایی در محدوده طبرسی

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۲ هفته پیش در طبرسی
ویلایی در محدوده طبرسی
۲۰

ویلایی ۱۲۰ متر زیربنا یک خواب بزرگ ۱۲ متری

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی

ویلایی

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی
ویلایی
۸
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در طبرسی مشهد