رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در کوه سنگی مشهد

ویلایی جهان آرا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در کوه سنگی
ویلایی ۸۸متر خ پارس ۱۶
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کوه سنگی
106 متر 2 طبقه مستقل
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در کوه سنگی
ویلایی۱۱۰متر۳خواب راه مستقل
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوه سنگی
ویلایی۱۱۰متر۳خواب راه مستقل
ویلایی دربست کوهسنگی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کوه سنگی
ویلایی دربست کوهسنگی
ویلایی دربست/مسکونی ،اداری ،دفتر کار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در کوه سنگی
ویلایی دربست/مسکونی ،اداری ،دفتر کار
طبقه ویلایی ۸۵ متر خیابان پارس
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوه سنگی
ویلای نامجو 6سردونبش پلاک 1
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوه سنگی
ویلای نامجو 6سردونبش پلاک 1
طبقه اول از منزل ویلایی دو طبقه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوه سنگی
طبقه اول از منزل ویلایی دو طبقه
100متری دوبلکس دربست/بازسازی شده
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در کوه سنگی
100متری دوبلکس دربست/بازسازی شده
ویلایی آبادگران دوبلکس ویو
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوه سنگی
ویلایی/4طبقه /500متر
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوه سنگی
ویلایی/4طبقه /500متر
سه خوابه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوه سنگی
ویلایی همکف۹۵متر۱خواب کارگزاری رضوی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوه سنگی
ویلایی دربست/خیابان کوه سنگی/600متر/
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوه سنگی
ویلایی دربست/خیابان کوه سنگی/600متر/
ویلایی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوه سنگی
طبقه همکف.۹۰متر.یک خواب.
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوه سنگی
حکیم نظامی-500متر-مناسب آموزشی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوه سنگی
۲۵۰ متر ویلایی حاشیه کوهسنگی
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کوه سنگی
ویلای 160متری جهان آری 12 موارد دیگر موجود است
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوه سنگی
ویلای 160متری جهان آری 12 موارد دیگر موجود است
کوهسنگی ویلایی 500 متری/2 نبش/دفترکار
ودیعه: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در کوه سنگی
کوهسنگی ویلایی 500 متری/2 نبش/دفترکار
*ویلایی با ۸۰۰ متر زیربنا/دربست/کوهسنگی
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در کوه سنگی
*ویلایی با ۸۰۰ متر زیربنا/دربست/کوهسنگی
ویلایی خیابان کوه سنگی/750متر بنا/
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوه سنگی
ویلایی خیابان کوه سنگی/750متر بنا/
بعدی