رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در کوه سنگی مشهد

آپارتمان، 70متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در کوه سنگی
آپارتمان، 70متری
کوهسنگی - برج باران - 270متر
ودیعه: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در کوه سنگی
کوهسنگی - برج باران - 270متر
رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری فول
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در کوه سنگی
رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری فول
۷۰ متر دوخوابه با تراس بزرگ و ویوی طبیعت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در کوه سنگی
۷۰ متر دوخوابه با تراس بزرگ و ویوی طبیعت
آپارتمان،۱۰۵مترعلیزاده،دوخواب،کوهسنگی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوه سنگی
آپارتمان،۱۰۵مترعلیزاده،دوخواب،کوهسنگی
آپارتمان‌(آبادگران)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در کوه سنگی
آپارتمان‌(آبادگران)
اپارتمان110مترکوهسنگی همت.دوخواب
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کوه سنگی
اپارتمان110مترکوهسنگی همت.دوخواب
آپارتمان 110 متری بهشتی رهن کامل
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در کوه سنگی
آپارتمان 110 متری بهشتی رهن کامل
۱۵۰ متر کوهسنگی ۲۸
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کوه سنگی
اپارتمان ۱۶۰ متری حکیم نظامی،سه خواب
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کوه سنگی
اپارتمان  ۱۶۰ متری حکیم نظامی،سه خواب
۱۸۰متر صفر شیک و
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کوه سنگی
۱۸۰متر صفر شیک و
55 متری ابادگران فول
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوه سنگی
55 متری ابادگران  فول
آپارتمان 200 متری دکتر بهشتی رهن کامل
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در کوه سنگی
۱۴۰ متر حکیم نظامی ۱۶
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوه سنگی
۱۴۰ متر حکیم نظامی ۱۶
۱۷۰ متر حکیم نظامی/فول/صفر
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در کوه سنگی
۱۷۰ متر حکیم نظامی/فول/صفر
آپارتمان آبادگران طبقه۶
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوه سنگی
آپارتمان آبادگران طبقه۶
آپارتمان ۱۶۰ متری تک واحدی کوهسنگی
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در کوه سنگی
۷۰ متر آپارتمان در دکتر بهشتی ۳۶
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوه سنگی
۷۰ متر آپارتمان در دکتر بهشتی ۳۶
آپارتمان دوبلکس ۱۰۰متر بدون خواب در امید جهان آرا
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کوه سنگی
آپارتمان دوبلکس ۱۰۰متر بدون خواب در امید جهان آرا
آپارتمان ۸۰متر۱خوابه طبقه ۱ در امید جهان آرا
ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کوه سنگی
آپارتمان متراژ 100 حاشیه همت رهن کامل
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کوه سنگی
آپارتمان متراژ 100 حاشیه همت رهن کامل
۱۵۰ متر حکیم نظامی/تمیز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در کوه سنگی
۱۵۰ متر حکیم نظامی/تمیز
دکتر بهشتی ۲۲ تمیز و مرتب طبقه دوم نور گیری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در کوه سنگی
دکتر بهشتی ۲۲ تمیز و مرتب طبقه دوم نور گیری
بهشتی ۸ آپارتمان۱۰۰متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در کوه سنگی
بعدی