رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در بلوار سجاد مشهد

دونبش+حاشیه خیابان+مناسب آموزشگاهها و کلینیک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش در بلوار سجاد
دونبش+حاشیه خیابان+مناسب آموزشگاهها و کلینیک
ملک آباد ۵۰۰ متر اجاره
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
۴۲۰متر شمالی تخلیه دوبلکس دربست حامد جنوبی
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در بلوار سجاد
بلوار سجاد( 250 متر ویلایی ) رهن و اجاره
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در بلوار سجاد
بلوار سجاد( 250 متر ویلایی ) رهن و اجاره
ویلایی / ۷۵۰‌متر / ملک اباد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی / ۷۵۰‌متر / ملک اباد
۶۷۰متر+عمارتی بی نقص
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۲۳ ساعت پیش در بلوار سجاد
۶۷۰متر+عمارتی بی نقص
500 متری دربست * دار ودرخت دار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار سجاد
500 متری دربست * دار ودرخت دار
500متری دربست بلوار سجاد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار سجاد
500متری دربست بلوار سجاد
ویلایی دربست / ۶۲۰ متر / گویا
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی دربست / ۶۲۰ متر / گویا
۴۲۰متری*سجاد*ویلایی دربست*۰تا۱۰۰بازسازی*شیک
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار سجاد
۴۲۰متری*سجاد*ویلایی دربست*۰تا۱۰۰بازسازی*شیک
۱۹۵ متر/زیرزمین/تجاری/نوساز/حاشیه ریس
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار سجاد
۱۹۵ متر/زیرزمین/تجاری/نوساز/حاشیه ریس
بلوار سجاد( 250 متر ویلایی ) رهن و اجاره
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار سجاد
بلوار سجاد( 250 متر ویلایی ) رهن و اجاره
دربست حاشیه ملک آباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در بلوار سجاد
دربست حاشیه ملک آباد
500متر دربست بلوار سجاد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار سجاد
500متر دربست بلوار سجاد
منزل ویلایی فرهاد
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار سجاد
500 متری دربست * دار و درخت دار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بلوار سجاد
500 متری دربست * دار و درخت دار
ویلایی دوبلکس شیک ۴۰۰ متری
ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی دوبلکس  شیک ۴۰۰ متری
ویلایی / ۶۰۰ متر / سجاد
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی / ۶۰۰ متر / سجاد
ویلایی / ۷۰۰متر / ملک اباد / فول امکانات
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی / ۷۰۰متر / ملک اباد / فول امکانات
ویلایی / ۱۰۰۰‌متر / ملک اباد
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی / ۱۰۰۰‌متر / ملک اباد
500 متری دربست * سرسبز و مشتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بلوار سجاد
500 متری دربست * سرسبز و مشتی
ویلایی اداری بلوارسجاد خیابان جامی ۴۰۰متر بنا
ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی اداری بلوارسجاد خیابان جامی ۴۰۰متر بنا
۵۰۰متر ویلایی دونبش بلوار سجاد
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بلوار سجاد
۵۰۰متر ویلایی دونبش  بلوار سجاد
420متر ویلایی دربست سجاد شیک
ودیعه: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بلوار سجاد
بعدی