رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در هفت تیر مشهد

۱۲۰متری مناسب زوج جهیزیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هفت تیر
۱۲۰متری مناسب زوج جهیزیه
۱۳۰متر*اوایل هفت تیر*صفر
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در هفت تیر
۱۳۰متر*اوایل هفت تیر*صفر
آپارتمان ۸۵ متری شیک در هفت تیر ۱۵
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در هفت تیر
آپارتمان ۸۵ متری شیک در هفت تیر ۱۵
هفت تیر۳۱/۶تخلیه بدون مالک.
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در هفت تیر
آپارتمان 75متر دوخوابه
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در هفت تیر
آپارتمان 75متر دوخوابه
آپارتمان ۲۰۰متری تخلیه کلیدار حیاط اختصاصی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در هفت تیر
آپارتمان ۲۰۰متری تخلیه کلیدار حیاط اختصاصی
90متر/اوایل7تیر/شیک‌وتمیز(تخلیه)
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در هفت تیر
90متر/اوایل7تیر/شیک‌وتمیز(تخلیه)
105 متر هفت تیر 16 خیل تمیز
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در هفت تیر
105 متر هفت تیر 16 خیل تمیز
حافظ(هفت تیر)150متر 3خواب سرنبش
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در هفت تیر
حافظ(هفت تیر)150متر 3خواب سرنبش
آپارتمان135متری هفت تیر فول
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در هفت تیر
آپارتمان135متری هفت تیر فول
حاشیه فکوری ۱۰۰متر آسانسور
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هفت تیر
حاشیه فکوری ۱۰۰متر آسانسور
آپارتمان ۹۰متری فول ویو رو به خیابان.نور
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در هفت تیر
آپارتمان ۹۰متری فول ویو رو به خیابان.نور
هفت تیر پیروزی همکف 120متری درب مستقل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در هفت تیر
آپارتمان۱۶۰متری سه خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در هفت تیر
آپارتمان۱۶۰متری سه خواب
135 متری / شیک / فول / طبقه اول / هفت تیر 19
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در هفت تیر
آپارتمان ۲خوابه ۱۱۰متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در هفت تیر
175 متری صفر / طبقه 4 / بلوار ارشاد/ هفت تیر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در هفت تیر
220 متر/گلشن/فوق عمارت
ودیعه: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در هفت تیر
220 متر/گلشن/فوق عمارت
۱۵۹متر اپارتمان رهن کانل حافظ ۱۹
ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در هفت تیر
مجتمع، ۱۴۰متری ،۲ خواب
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در هفت تیر
مجتمع، ۱۴۰متری ،۲ خواب
هفت تیر ۱۰۵ متر
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در هفت تیر
هفت تیر ۱۰۵ متر
آپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خوابه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش در هفت تیر
۱۵۰متر۳خوابه/شیک/نوساز/حافظ
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در هفت تیر
۱۵۰متر۳خوابه/شیک/نوساز/حافظ
۷۵متر دو‌خواب کنار پارک لاله
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در هفت تیر
۷۵متر دو‌خواب کنار پارک لاله
بعدی