رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در محله سرافرازان مشهد

اپارتمان ۹۰متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در محله سرافرازان
اپارتمان ۹۰متری
آپارتمان سرافرازان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در محله سرافرازان
100متر**سرافرازان**شیک وتمیز
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله سرافرازان
۱۰۰متر/۲خواب/۲نبش/بهنود/تخلیه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله سرافرازان
۱۰۰متر/۲خواب/۲نبش/بهنود/تخلیه
اپارتمان ۷۰ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در محله سرافرازان
اپارتمان ۴۰ متری بدون خواب دوممر
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله سرافرازان
115 متر - تمیز - بدون مالک - پایداری 7
ودیعه: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در محله سرافرازان
115 متر - تمیز - بدون مالک - پایداری 7
100مترآرمان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در محله سرافرازان
۱۱۰ متر دو خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در محله سرافرازان
۱۱۰ متر دو خواب
آپارتمان۱۰۰ متری سرافرازان
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان۱۰۰ متری سرافرازان
آپارتمان ۶۵متر دوخوابه
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان ۶۵متر دوخوابه
100 متر ابتدای دلاوران فول شیک نوساز
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در محله سرافرازان
100 متر ابتدای دلاوران فول شیک نوساز
آپارتمان 100متری 2خواب طبقه 2 سرافرازان
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان 100متری 2خواب طبقه 2 سرافرازان
آپارتمان ۶۰متری یک خواب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در محله سرافرازان
طبقه اول روی پیلوت دوخوابه
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در محله سرافرازان
اپارتمان دوبلکس درسرافرازان ( رهایی)
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در محله سرافرازان
اپارتمان 113 متر در سرافرازان (پایداری)
ودیعه: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در محله سرافرازان
اپارتمان  113 متر در سرافرازان (پایداری)
۷۵مترشیک دلاوران (مجتمع)پارکینگ
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در محله سرافرازان
۱۱۰ متری سرافرازان
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش در محله سرافرازان
۱۱۰ متری سرافرازان
۱۶۰ متری سرافرازان
ودیعه: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش در محله سرافرازان
۱۶۰ متری سرافرازان
60 متر فکوری 61
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان ۱۴۰متر سه خوابه
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان ۱۴۰متر سه خوابه
آپارتمان 135 متری 3 خواب ، سرافرازان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در محله سرافرازان
اپارتمان فول شیک سرافرازان41
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در محله سرافرازان
اپارتمان فول شیک سرافرازان41
بعدی