رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در موسوی قوچانی مشهد

آپارتمان رهنی 2 ساله
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در موسوی قوچانی
آپارتمان رهنی 2 ساله
آپارتمان ۹۰ متر دوخوابه
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در موسوی قوچانی
واحد۹۰متر موسوی قوچانی تمیز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در موسوی قوچانی
آپارتمان ۹۰ متری شیک
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در موسوی قوچانی
آپارتمان۱۶۰مترطبقه همکف
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در موسوی قوچانی
آپارتمان۱۶۰مترطبقه همکف
آپارتمان رهن کامل موسوی ۱۶
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در موسوی قوچانی
اپارتمان،موسوی قوچانی، ۱۲۰ متر مفید
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در موسوی قوچانی
اپارتمان،موسوی قوچانی، ۱۲۰ متر مفید
120 متر، طبقه همکف ساختمان 2 طبقه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در موسوی قوچانی
آپارتمان 110متر*2 خواب فول
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در موسوی قوچانی
آپارتمان 110متر*2 خواب فول
آپارتمان دوخوابه
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در موسوی قوچانی
اپارتمان مرتب ۹۵ متر موسوی ۱۲ تخلیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در موسوی قوچانی
اپارتمان 75متری دوخوابه.فول
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در موسوی قوچانی
اپارتمان 75متری دوخوابه.فول
۱۱۵ متر راه جدا (ویلایی)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در موسوی قوچانی
۱۱۵ متر راه جدا (ویلایی)
۶۵متری تمیز
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در موسوی قوچانی
۶۵متری تمیز
آپارتمان۱۱۰متری شیک و تمیز
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در موسوی قوچانی
آپارتمان۱۱۰متری  شیک و تمیز
موسوی قوچانی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در موسوی قوچانی
آپارتمان رهن کامل
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در موسوی قوچانی
آپارتمان رهن کامل
۷۰متر تقریبی یک خواب جنوبی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در موسوی قوچانی
آپارتمان 110 متری دو خواب شیک تمیز طبقه سوم
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در موسوی قوچانی
اپارتمان یک خواب محدوده موسوی قوچانی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در موسوی قوچانی
۹۰متری دوخوابه تمیز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در موسوی قوچانی
۹۰متری دوخوابه تمیز
اپارتمان مرتب تمیز۹۵ متر موسوی قوچانی۱۶
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در موسوی قوچانی
اپارتمان مرتب تمیز۹۵ متر موسوی قوچانی۱۶
آپارتمان ۱۲۵متری فول و در ابتدای موسوی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در موسوی قوچانی
آپارتمان ۱۲۵متری فول و  در ابتدای موسوی
اپارتمان ۱۱۰ متری موسوی قوچانی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در موسوی قوچانی
بعدی