رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شهرک شهید رجایی مشهد

خانه اجاره طبقه دوم موقعیت مکانی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
دو طبقه منزل در واقع کوچه حمام ب رهن و اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
آپارتمان 80متری شهرک رجایی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک شهید رجایی
اپارتمان ۶۰ متره طبقه سوم
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در شهرک شهید رجایی
اپارتمان ۶۰ متره طبقه سوم
طبقه اول ۱۰۰ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک شهید رجایی
طبقه اول ۱۰۰ متری
ملکی 85متر 1عدد اتاق خواب
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک شهید رجایی
ملکی 85متر 1عدد اتاق خواب
آپارتمان یکخوابه
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک شهید رجایی
آپارتمان یکخوابه
اجاره خانه شهراباد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
اجاره خانه شهراباد
رهن ۹۲متری پورسینا۳۹
ودیعه: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
آپارتمان ۹۰ متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
آپارتمان ۹۰ متری
150متر یک خوابه شیک ماشین رو
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
150متر یک خوابه شیک ماشین رو
اپارتمان ۷۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
اپارتمان ۷۰ متری
آپارتمان ۷۰ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
آپارتمان طبقه همکف ماشین رو
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
بعدی