رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در طبرسی مشهد

همکف کف سرامیک طبرسی اول - طبرسی 60
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در طبرسی
اپارتمان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۵ ساعت پیش در طبرسی
آپارتمارتمان ۱۱۲متری یکخوابه نزدیک حرم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی
آپارتمارتمان ۱۱۲متری یکخوابه نزدیک حرم
اپارتمان طبقه هم کف
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی
اپارتمان طبقه هم کف
95متری اپارتمان
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در طبرسی
95متری  اپارتمان
طبقه همکف یک خواب راه جدا با صحنه حیاط اختصاصی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در طبرسی
آپارتمان ۹۵ متری تک خواب
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در طبرسی
آپارتمان ۹۰ متری دوخوابه
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در طبرسی
آپارتمان ۹۰ متری دوخوابه
آپارتمان فوق ۲ خواب فول امکانات
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی
آپارتمان 100 متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی
واحد 100متری فول امکانات در المهدی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی
واحد 100متری فول امکانات در المهدی
آپارتمان ۱۵۰ متر اوایل ابوذر شرقی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی
آپارتمان ۱۵۰ متر اوایل ابوذر شرقی
اپارتمان طبقه هم کف
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی
اپارتمان طبقه هم کف
75 متری شیخ صدوقی 3
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در طبرسی
طبقه شیک وتمیز
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در طبرسی
طبقه شیک وتمیز
آپارتمان همکف ۷۵ متری ،یک خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در طبرسی
بعدی