رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در ۱۷ شهریور مشهد

مغازه سرای ۶ هم کف اجاره با جنس
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ۱۷ شهریور
مغازه سرای ۶ هم کف اجاره با جنس
واگذاری مغازه موبایل فروشی ۱۸ متر
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در ۱۷ شهریور
اجاره 40متر مغازه 17شهریور سرای 8 طبقه هم کف
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۱ ساعت پیش در ۱۷ شهریور
واگذاری مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در ۱۷ شهریور
واگذاری مغازه
واگذاری مغازه پوشاک زنانه در هفده شهریور
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ۱۷ شهریور
واگذاری مغازه پوشاک زنانه در هفده شهریور
مغازه 80متری /نسترن/احمدزاده
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
واگذاری مغازه با جنس وشیرینی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ۱۷ شهریور
واگذاری مغازه با لوازم کامل و جنس با 6 سال سابقه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ۱۷ شهریور
واگذاری مغازه با لوازم کامل و جنس با 6 سال سابقه
واگذاری سوپر مارکت به متراژ ۳۵ متر مربع
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در ۱۷ شهریور
واگذاری سوپر مارکت به متراژ ۳۵ متر مربع
مغازه 18متر سرامیک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ۱۷ شهریور
اجاره یک باب مغازه تجاری واقع در 17 شهریور
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در ۱۷ شهریور
پاساژ حریر ، طبقه ی منفی ۱ ،پلاک ۶
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ۱۷ شهریور
پاساژ حریر ، طبقه ی منفی ۱ ،پلاک ۶
کانتر واگذاری آسمان۱+جلو پله
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در ۱۷ شهریور
کانتر واگذاری آسمان۱+جلو پله
مغازه چهل متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ۱۷ شهریور
مغازه چهل متری
مغازه تجاری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ۱۷ شهریور
مغازه ۱۰ متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
واگذاری کافی شاپ با لوازم (دکور)
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
واگذاری کافی شاپ با لوازم (دکور)
مغازه پوشاک کودک
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
مغازه پوشاک کودک
مغازه تجاری (نسترن، فدائیان اسلام، 14متر)
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
۱۲ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
۱۲ متر
اجاره مطب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
مغازه 30 مترحاشیه خیابان اصلی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
۱۲متر درمجتمع تجاری اکسون طبقه ۳ واسه دفتر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
۱۲متر درمجتمع تجاری اکسون طبقه ۳ واسه دفتر
مغازه ، ۱۳ متر ، برج تجاری آکسون
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
مغازه ، ۱۳ متر ، برج تجاری آکسون
بعدی