رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در ۱۷ شهریور مشهد

واگذاری یک واحد واقع در پاساژ اکسون طبقه منفی 1
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در ۱۷ شهریور
واگذاری یک واحد واقع در پاساژ اکسون طبقه منفی 1
۱۲متر مغازه پاساژ افشار فاز ۱
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در ۱۷ شهریور
زیر زمین با سقف بلند و راه جدا
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ۱۷ شهریور
مغازه حدود ۲۰ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
مغازه تجاری واقع در پاساژ آسمان۲
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ۱۷ شهریور
مغازه بلوار وحدت
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ۱۷ شهریور
اجاره مغازه اکسون
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در ۱۷ شهریور
اجاره مغازه اکسون
مغازه۱۸مترتجاری حاشیه خیابان ۱۷شهریور
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در ۱۷ شهریور
مغازه 15متر،پاساژاکسون،
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ۱۷ شهریور
مغازه 15متر،پاساژاکسون،
مغازه ۱۲ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ۱۷ شهریور
مغازه ۱۲ متر
مغازه ۱۵ متر برج اکسون
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در ۱۷ شهریور
سرای یک 12 متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
مغازه. جهت اجاره
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
مغازه. جهت اجاره
دودربند مغازه ۳۰متردربرجاکسون
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
مغازه ۱۷ شهریور
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
اجاره مغازه اکسون
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
اجاره مغازه اکسون
مغازه فدائیان 12 نسترن
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
پنجاه متر مغازه تجاری دائم انبار
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
پنجاه متر مغازه تجاری دائم انبار
مغازه15متر،پاساژ اکسون
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
مغازه15متر،پاساژ اکسون
مغازه ۶۰مترپروین اعتصامی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
مغازه ۶۰مترپروین اعتصامی
هفده شهریور طبقه مثبت یک
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
مغازه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در ۱۷ شهریور
مغازه
۱۶ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در ۱۷ شهریور
انباری 65متری 17شهریور نسترن
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ۱۷ شهریور
انباری 65متری 17شهریور نسترن
بعدی