رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در احمدآباد مشهد

۴۰ متر. مناسب آرایشگاه بانوان و خیاطی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در احمدآباد
۴۰ متر. مناسب آرایشگاه بانوان و خیاطی
دفتر کار اشتراکی (اتاق)
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در احمدآباد
ویلایی دربست رضا احمدآباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
ویلایی دربست رضا احمدآباد
مغازه 30 متری/حاشیه احمدآباد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
مغازه 30 متری/حاشیه احمدآباد
دفتر کار فول امکانات
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
دفتر کار فول امکانات
دفتر کار دربست
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
دفتر کار دربست
مطب پزشکی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در احمدآباد
مطب پرستار احمدآباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
مطب پرستار احمدآباد
سالن 330 متری احمد اباد شیک
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
۸۰۰ متر تجاری/حاشیه احمد اباد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
175متر دفترکار 4خواب احمد اباد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
175متر دفترکار 4خواب احمد اباد
آپارتمان اداری۶واحددربست
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
آپارتمان  اداری۶واحددربست
یک واحداداری۸۰متری نقطه مشهد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
واحد ۷۵متری مستقل
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
300 متر دو نبش درب مستقل اول ناصر خسر
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
300 متر دو نبش درب مستقل اول ناصر خسر
مغازه حاشیه بلوار منتظری (تلویزیون)
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
مغازه حاشیه بلوار منتظری (تلویزیون)
دارای طبقه زیر زمین و همکف
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
دفتر کار 125 متر حاشیه احمدآباد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
دفتر کار 125 متر حاشیه احمدآباد
1050 متر، حاشیه احمد آباد، موقعیت مکانی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در احمدآباد
دفتر کار حاشیه احمد اباد 220 متر بازسازی شیک
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
دفتر کار حاشیه احمد اباد 220 متر بازسازی شیک
آپارتمان ، دارای ۳ اتاق هر اتاق ۱۵ متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
آپارتمان ، دارای ۳ اتاق هر اتاق ۱۵ متر
دفترکار 160متری صفر و فول در حاشیه بولوار بعثت
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در احمدآباد
دفترکار 160متری صفر و فول در حاشیه بولوار بعثت
واگذاری میوه فروشی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در احمدآباد
واگذاری میوه فروشی
۷۰ متر تجاری فضای آموزشی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
۷۰ متر تجاری فضای آموزشی
بعدی