رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در احمدآباد مشهد

۴۰ متر. مناسب آرایشگاه بانوان و خیاطی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در احمدآباد
۴۰ متر. مناسب آرایشگاه بانوان و خیاطی
دفتر کار اشتراکی (اتاق)
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در احمدآباد
ویلایی دربست رضا احمدآباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
ویلایی دربست رضا احمدآباد
دفتر کار فول امکانات
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
دفتر کار فول امکانات
دفتر کار دربست
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
دفتر کار دربست
مطب پزشکی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در احمدآباد
مطب پرستار احمدآباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
مطب پرستار احمدآباد
سالن 330 متری احمد اباد شیک
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
175متر دفترکار 4خواب احمد اباد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
175متر دفترکار 4خواب احمد اباد
آپارتمان اداری۶واحددربست
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
آپارتمان  اداری۶واحددربست
یک واحداداری۸۰متری نقطه مشهد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
واحد ۷۵متری مستقل
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
300 متر دو نبش درب مستقل اول ناصر خسر
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
300 متر دو نبش درب مستقل اول ناصر خسر
دارای طبقه زیر زمین و همکف
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
دفتر کار 125 متر حاشیه احمدآباد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
دفتر کار 125 متر حاشیه احمدآباد
دفتر کار حاشیه احمد اباد 220 متر بازسازی شیک
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
دفتر کار حاشیه احمد اباد 220 متر بازسازی شیک
آپارتمان ، دارای ۳ اتاق هر اتاق ۱۵ متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
آپارتمان ، دارای ۳ اتاق هر اتاق ۱۵ متر
دفترکار 160متری صفر و فول در حاشیه بولوار بعثت
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در احمدآباد
دفترکار 160متری صفر و فول در حاشیه بولوار بعثت
۷۰ متر تجاری فضای آموزشی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
۷۰ متر تجاری فضای آموزشی
دفتر کار فول امکانات
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
دفتر کار فول امکانات
پرستار احمداباد واحد اداری-مطب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در احمدآباد
دفترکار شرکت 580متری حاشیه احمداباد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در احمدآباد
دفترکار شرکت 580متری حاشیه احمداباد
دفترکارشرکت40 متری حاشیه احمد اباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در احمدآباد
دفترکارشرکت40 متری حاشیه احمد اباد
باشگاه زیرزمین253متری حاشیه احمداباد
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در احمدآباد
باشگاه زیرزمین253متری حاشیه احمداباد
بعدی