رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در عامل مشهد

مغازه موبایل

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۱ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۱ تومان
۱۹ ساعت پیش در عامل
مغازه موبایل
۱

مغازه تجاری قرنی19 مطهری شمالی۴

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عامل
مغازه تجاری قرنی19 مطهری شمالی۴

تعداد ۱۰ مغازه و ۳۵۰ متر کارگاه

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در عامل

مغازه موبایل

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر عامل
مغازه موبایل
۲

تعداد۲۰ اتاق بزرگ تجاری .کارگاه .اداری

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در عامل

زیرزمین مسجدمناسب انباری کارگاه)مرکزشهردسترسی

ودیعه: رایگان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عامل
زیرزمین مسجدمناسب انباری کارگاه)مرکزشهردسترسی

واگذاری مغازه عینک فروشی

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عامل
واگذاری مغازه عینک فروشی
۷

۱۶ متر تجاری حاشیه حر عملی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عامل
۱۶ متر تجاری حاشیه حر عملی
۳

واگذاری املاک (مغازه ۲۰متری)

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عامل

اجاره انباری واقع در مجتمع ضامن اهو

ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در عامل

۳۰ متر مربع

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل
۳۰ متر  مربع
۵

مغازه 6 متری

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر عامل
مغازه 6 متری
۱

مغازه مکانیکی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل

اجاره مغازه درگاراژ ۴راه میدون بار

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل
اجاره مغازه درگاراژ ۴راه میدون بار
۴

مغازه 25مترمربع دارای تجاری

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل

اجاره انباری

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل

مغازه تجاری دائم مطهری شمالی۳ منوچهری

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور حمزه جاویدی در عامل
مغازه تجاری دائم مطهری شمالی۳ منوچهری
۳

دو باب مغازه مطهری شمالی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل
دو باب مغازه مطهری شمالی
۳

مغازه و انبار تجاری چهار راه میدان بار بلوار قرنی

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل
مغازه و انبار تجاری چهار راه میدان بار بلوار قرنی
۱۱

اجاره 3مغازه خیابان عامل

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل
اجاره 3مغازه خیابان عامل
۴

یک واحد صنفی

ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در عامل

واگذاری ساندویچی

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل
واگذاری ساندویچی
۹

واگذاری مزون کرایه مجلسی وفرمالیته

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر عامل

مغازه طبقه دوم با متراژ 25متر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عامل
نمایش آگهی‌ها روی نقشه