رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در عامل مشهد

تجاری حاشیه عامل
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عامل
تجاری حاشیه عامل
واگذاری واجاره مغازه پرده فروشی
ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ روز پیش در عامل
واگذاری واجاره مغازه پرده فروشی
اجاره مغازه و زیر زمین تجاری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در عامل
اجاره مغازه و زیر زمین تجاری
مغازه تجاری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در عامل
مغازه ۲۴متر تجاری
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عامل
مغازه ۲۴متر تجاری
مغازه 160 متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عامل
مغازه تجاری متراژ۱۴۰مترحاشیه خیابان حرعاملی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در عامل
رهن و اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عامل
رهن و اجاره
مغازه موبایل فروشی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عامل
مغازه موبایل فروشی
واگذاری فروشگاه کفش و کیف
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در عامل
واگذاری فروشگاه کفش و کیف
بعدی