رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در بهمن مشهد

مغازه ۶متری حاشیه بهمن ۱۶
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهمن
اجاره زمین کشاورزی مناسب کشت زعفران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در بهمن
اجاره مغازه۱۳متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بهمن
سالن 200 متری جاده کلات
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بهمن
مغازه جهت کسب یا انباری...
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بهمن
مغازه جهت کسب یا انباری...
کارگاه اجاره ای
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
مغازه حاشیه بهمن ۴
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
مغازه حاشیه بهمن ۴
کارگاه صنعتی و تجاری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۴۴۴,۴۴۴ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
کارگاه صنعتی و تجاری
کارگاه صنعتی و تجاری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۵۵,۵۵۵ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
کارگاه صنعتی و تجاری
سوله و کارگاه برایه اجاره
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
سالن گرجی 17
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
سالن،سوله جاده کلات کاظم اباد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
سالن،سوله جاده کلات کاظم اباد
سوله و کارگاه صنعتی اجاره ای
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
سوله و کارگاه صنعتی اجاره ای
واگذاری پلی استر کاری/پلی استرکار
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
واگذاری پلی استر کاری/پلی استرکار
واگذاری زمین زعفران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در بهمن
سوله بهداشتی گرجی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
انبار 100 متری حیاط دار
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهمن
زمین زعفران سال ششم
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در بهمن
سالن 250متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهمن
سالن 250متری
بخاطررهن اجاره بایدباصاحب ملک حرف بزنین
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در بهمن
بخاطررهن اجاره بایدباصاحب ملک حرف بزنین
سوله ۲۰۰متری گرجی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهمن
اجاره کارگاه جاده کلات کاظم آباد به متراژ ۱۶۰ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در بهمن
سوله ۲۰۰ متری بهداشتی گرجی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهمن
اجاره کارگاه صنعتی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۳۳,۳۳۳ تومان
۲ هفته پیش در بهمن
اجاره کارگاه صنعتی
بعدی