رهن و اجاره انواع واحد صنعتی و کشاورزی در بهمن مشهد

واگذاری کارگاه دستگاه تولید پنجره دوجداره پی وی سی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در بهمن
واگذاری کارگاه دستگاه تولید پنجره دوجداره پی وی سی
رهن و اجاره سوله 220 متری در گرجی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهمن
رهن و اجاره سوله 220 متری در گرجی
اجاره بلند مدت معدن شن
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بهمن
کارگاه دردوطبقه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهمن
کارگاه دردوطبقه
سوله با موقعیت مکانی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهمن
سوله با موقعیت مکانی
سالن 200 متری جاده کلات
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
کارگاه اجاره ای
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
کارگاه صنعتی و تجاری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۴۴۴,۴۴۴ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
کارگاه صنعتی و تجاری
کارگاه صنعتی و تجاری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۵۵,۵۵۵ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
کارگاه صنعتی و تجاری
سوله و کارگاه برایه اجاره
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهمن
سالن گرجی 17
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهمن
سالن،سوله جاده کلات کاظم اباد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهمن
سالن،سوله جاده کلات کاظم اباد
سوله و کارگاه صنعتی اجاره ای
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهمن
سوله و کارگاه صنعتی اجاره ای
واگذاری زمین زعفران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در بهمن
سوله بهداشتی گرجی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهمن
انبار 100 متری حیاط دار
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهمن
زمین زعفران سال ششم
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در بهمن
سالن 250متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهمن
سالن 250متری
سوله ۲۰۰متری گرجی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهمن
اجاره کارگاه جاده کلات کاظم آباد به متراژ ۱۶۰ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در بهمن
سوله ۲۰۰ متری بهداشتی گرجی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهمن
اجاره کارگاه صنعتی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۳۳,۳۳۳ تومان
۳ هفته پیش در بهمن
اجاره کارگاه صنعتی
سوله متراژ ۲۲۰متری و باسکول ۵۰تنی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهمن
سوله ۴۰۰ متری گرجی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهمن
بعدی