رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در قاسم‌آباد (شهرک غرب) مشهد

رهن واجاره مغازه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
رهن واجاره مغازه
واگذاری ویا شراکت کافه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
واگذاری،فروش،معاوضه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
واگذاری،فروش،معاوضه
رهن و اجاره دفتر مبله اداری در برج اداری سپهر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
27متری چهارراه مخابرات
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه ۳۰ متری نبش چهاراه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه 25 متری در قاسم آباد - انتهای شریعتی
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه 25 متری در قاسم آباد - انتهای شریعتی
50متری تجاری/ چ مخابرات /میوه فروشی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
50متری تجاری/ چ مخابرات /میوه فروشی
مغازه 19 متر نبش چهارراه شریعتی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه 19 متر نبش چهارراه شریعتی
مغازه اوایل شریعتی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه ۲۵متری تمیز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
یک اتاق مستقل از دفتر کار تجاری
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
متر11
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
متر11
مغازه ۷۰متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه ۸۰ متری نبش اندیشه ۵۱
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه ۱۴متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه ۱۴متری
مغازه پیتزا ساندویچ
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
وگذاری کافیشاپ
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
وگذاری کافیشاپ
واگذاری پوشاک ورزشی
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه ۳۳متری تجاری دائم
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه ۲۰ متری / حاشیه شریعتی / فقط برای دفتر املاک
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه ۲۰ متری / حاشیه شریعتی / فقط برای دفتر املاک
واگذاری ارایشگاه مردانه
ودیعه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
واگذاری ارایشگاه مردانه
مغاز تجاری جهت دفتر کار
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دفتر کار ۵۰متری مجردی یا مسکونی اداری شریعتی ۴۶
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
بعدی