رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در محله پنج تن مشهد

واگذاری محصولات فرهنگی
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در محله پنج تن
واگذاری محصولات فرهنگی
مغازه 72 متر دونبش نما شیک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در محله پنج تن
مغازه 72 متر دونبش نما شیک
سالن اجاره انبار سوله
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله پنج تن
مغازه 60متر تقریبی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله پنج تن
مغازه اجاره ای پنجتن 34
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله پنج تن
مغازه اجاره ای پنجتن 34
زیر زمین ۱۰۵متری شیک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله پنج تن
مغازه اجاره پنج تن ۳۰
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله پنج تن
مغازه 15 متر سنگ شده تمیز
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
کافه سنتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در محله پنج تن
کافه سنتی
واگذاری یه باب مغازه ساندویچی
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
واگذاری یه باب مغازه ساندویچی
رهن‌واجاره‌یا‌فروش‌سوله‌یا‌تهاتر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
رهن‌واجاره‌یا‌فروش‌سوله‌یا‌تهاتر
واگذاری مغازه سفال فروشی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در محله پنج تن
١٤٠٠ متر محوطه سر باز . انبار سر باز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در محله پنج تن
واگذاری مغازه ساندویچی
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله پنج تن
واگذاری مغازه ساندویچی
چهاردیواری ۶۰۰متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله پنج تن
واگذاری عطاری با تمام وسایل و مواد اولیه قنادی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در محله پنج تن
واگذاری عطاری با تمام وسایل و مواد اولیه قنادی
۳۵ متر دارای‌ تمام امتیازات
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله پنج تن
مغازه ۳۵ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله پنج تن
مطب برای پزشکان
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در محله پنج تن
مطب  برای پزشکان
رستوران
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله پنج تن
رستوران
بعدی