رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در محله پنج تن مشهد

مکانیکم مغازه ندارم

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله پنج تن

اجاره مغازه

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله پنج تن
اجاره مغازه
۱

دنبال مغازه 50 متریم

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن

مغازه ۲۴ متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
مغازه ۲۴ متری
۵

مغازه یا انبار 70 متری / پنجتن

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
مغازه یا انبار 70 متری / پنجتن
۵

آرایشگری

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر محله پنج تن
آرایشگری
۵

اجاره لاین

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
اجاره لاین
۳

مغازه ۴۰ متری در حاشیه پنجتن

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
مغازه ۴۰ متری در حاشیه پنجتن
۴

مغازه ۲۵ امتیاز کامل

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر محله پنج تن
مغازه ۲۵ امتیاز کامل
۳

اجاره و رهن مغازه با مکان

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
اجاره و رهن مغازه با مکان
۸

واگذاری مغازه رنگ و ابزار با اجناس حاشیه پنجتن 17

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
واگذاری مغازه رنگ و ابزار با اجناس حاشیه پنجتن 17
۴

300مترسرپوشیده سوله و300متر حیاط آسفالت برق3ساز

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
300مترسرپوشیده سوله و300متر حیاط آسفالت برق3ساز
۳
با تأیید مالکیت

واگذاری مغازه لوازم جانبی موبایل

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
واگذاری مغازه لوازم جانبی موبایل
۱۰

مغازه ۱۵ متری پنجتن ۷۷ داخل میلان رهن کامل

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
هفتهٔ پیش در محله پنج تن

واگذاری فست فودباتمام وسایل

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله پنج تن
واگذاری فست فودباتمام وسایل
۵

مغازه ۴۵متری اجاره حاشیه پنجتن

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سجاد شهودی در محله پنج تن
مغازه ۴۵متری اجاره حاشیه پنجتن
۴

واگذاری قهوه خونه صبحانه و قهوه

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله پنج تن
واگذاری قهوه خونه صبحانه و قهوه
۹

مغازه 35متر

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله پنج تن
مغازه 35متر
۳

سوله سقف بلند

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله پنج تن

اجاره زمین کشاورزی۳هکتار

ودیعه: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در محله پنج تن

مغازه با متراژ 28متر

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله پنج تن
مغازه با متراژ 28متر
۳

200 متر سوله

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله پنج تن
200 متر سوله
۱

۱۹ متر مغازه تجاری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله پنج تن
۱۹ متر مغازه تجاری
۴

اجاره سوله در جاده ابلق

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله پنج تن
نمایش آگهی‌ها روی نقشه