رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در شهید مطهری شمالی مشهد

رهن و اجاره اغذیه با ۷سال سابقه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه ۱۰متری سر نبش امتیازات کامل
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه ۱۰متری سر نبش امتیازات کامل
مغازه حاشیه 20متری سر دونبش
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید مطهری شمالی
یک واحد۷۰متری انباری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهید مطهری شمالی
یک واحد۷۰متری انباری
مغازه رهن واجاره 140 متر تجاری دائم عبادی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
حدود ۳۰ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه اتوشویی واقع در حرعاملی ۳۳.
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه اتوشویی واقع در حرعاملی ۳۳.
مغازه 20متری
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
450 متر تجاری دایم بلوار قرنی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
آپارتمان مسکونی ،۴۰۰متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
اجازه مغازه در موقعیت مکانی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه ۳۰ متر تجاری دائم حاشیه بولوار شهید کریمی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه ۳۰ متر تجاری دائم حاشیه بولوار شهید کریمی
ملک تمام تجاری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
زیر زمین تجاری ۱۲۰متری،حاشیه مطهری شمالی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
زیر زمین تجاری ۱۲۰متری،حاشیه مطهری شمالی
اجاره جهت دفتر کار یا کارگاه و انبار
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه ساندویچی واقع در کریمی با تمام وسایل
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه ۵۵متری دائم تجاری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه ۵۵متری دائم تجاری
۲۵ متر تجاری دائم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
۲۵ متر تجاری دائم
آپارتمان تجاری جهت دفتر کار در نبش میدان ابوطالب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
واحد ۷۰متری انباری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه بلوار کریمی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
بعدی