رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در شهید مطهری شمالی مشهد

مغازه شیک ۲۰ متر قهوه فروشی مطهری ۴۶

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک حیدری در شهید مطهری شمالی
مغازه   شیک ۲۰ متر  قهوه فروشی مطهری ۴۶
۶

مغازه ۴۰ متر تجاری مطهری شمالی

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهید مطهری شمالی

اجاره لاین ارایشی

ودیعه: رایگان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهید مطهری شمالی

مغازه تجاری15 متر دارای سرویس بهداشتی

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهید مطهری شمالی
مغازه تجاری15 متر دارای سرویس بهداشتی
۲

مغازه ۲۱ متری حاشیه مطهری شمالی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور ابوالفضل جعفری در شهید مطهری شمالی
مغازه ۲۱ متری حاشیه مطهری شمالی
۱

اجاره مغازه حاشیه مطهری تجاری دائم

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید مطهری شمالی
اجاره مغازه حاشیه مطهری تجاری دائم
۲

مغازه ۳۰ متری سر نبش لوکیشن قوی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک جهانی در شهید مطهری شمالی
مغازه ۳۰ متری سر نبش  لوکیشن قوی

۷۰ متر مغازه و انبار در مطهری شمالی۳

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهید مطهری شمالی
۷۰ متر مغازه و انبار در مطهری شمالی۳
۳

مغازه سر دو نبش۱۰ متر

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه سر دو نبش۱۰ متر
۳

مغازه 20متر تجاری داعم

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه 20متر تجاری داعم
۱

رهن و اجاره مغازه تجاری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی

مغازه

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه
۳

مغازه تجاری دایمتجاری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه تجاری دایمتجاری
۵

واگذاری دفتر املاک با تمام امکانت

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور حسین موسوی در شهید مطهری شمالی
واگذاری دفتر املاک با تمام امکانت
۵

مغازه 25 متر حاشیه بلوار کریمی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
با تأیید مالکیت

مغازه 21 متر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه 21 متر
۱

90مترهمکف جهت امباری یاکارگاه بصورت راه جدا

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی

بازارچه تجاری بهداشتی مرکز شهر

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهید مطهری شمالی
بازارچه تجاری بهداشتی مرکز شهر
۴

سالن تجاری بهداشتی ۳۰۰ متری مرکز شهر

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهید مطهری شمالی
سالن تجاری بهداشتی  ۳۰۰ متری مرکز شهر
۶

واگذاری محصولات فرهنگی

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
واگذاری محصولات فرهنگی
۶

واگذاری کافه سنتی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
واگذاری کافه سنتی
۲

واگذاری کارگاه تولیدی فروش خرید شغل کار رهن اجاره

ودیعه: ۱,۱۵۹,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳۳,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهید مطهری شمالی
واگذاری کارگاه تولیدی فروش خرید شغل کار رهن اجاره
۶

مغازه 100 +انبار 20 متر- مطهری شمالی 1

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور فلاحی ابتدای قرنی در شهید مطهری شمالی
مغازه 100 +انبار 20 متر- مطهری شمالی 1
۸

مغازه ۲۰ متری مطهری شمالی17

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک آریانا در شهید مطهری شمالی
مغازه ۲۰ متری مطهری شمالی17
۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه