رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شهید مطهری شمالی مشهد

مغازه ۶متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه 65 متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه به متراژ ۳۰ متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهید مطهری شمالی
واگذاری کافه سنتی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهید مطهری شمالی
مغازه ۱۰متری سر نبش امتیازات کامل
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه ۱۰متری سر نبش امتیازات کامل
مغازه رهن واجاره 140 متر تجاری دائم عبادی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
حدود ۳۰ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه اتوشویی واقع در حرعاملی ۳۳.
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه اتوشویی واقع در حرعاملی ۳۳.
مغازه 20متری
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
450 متر تجاری دایم بلوار قرنی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
اجازه مغازه در موقعیت مکانی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه ۳۰ متر تجاری دائم حاشیه بولوار شهید کریمی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه ۳۰ متر تجاری دائم حاشیه بولوار شهید کریمی
مغازه ساندویچی واقع در کریمی با تمام وسایل
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه ۵۵متری دائم تجاری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مغازه ۵۵متری دائم تجاری
بعدی