رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در صیاد شیرازی مشهد

۳۳ متری تجاری دائم پشت حاشیه وکیل آباد پل صیاد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در صیاد شیرازی
اداری / ۶۵ متری / ۱خواب / اول صیاد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در صیاد شیرازی
اداری / ۶۵ متری / ۱خواب / اول صیاد
12 متر با انباری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در صیاد شیرازی
12 متر با انباری
مغازه ۱۹ متری صیادشیرازی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در صیاد شیرازی
مغازه ۱۹ متری صیادشیرازی
دفتر کارحاشیه پیروزی تجاری دار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صیاد شیرازی
دفتر کارحاشیه پیروزی تجاری دار
۱۱۰ متر همکف بازسازی اول صیاد سالن زیبایی دفتر کار
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۱۱۰ متر همکف بازسازی اول صیاد سالن زیبایی دفتر کار
۸۰مترفلت/۳۰متر تراس/اداری هرشغلی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۸۰مترفلت/۳۰متر تراس/اداری هرشغلی
۷۵ متر آپارتمان اداری/۲خواب/صیاد شیرازی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صیاد شیرازی
۸۰ متر/اول صیاد/مجتمع اداری تجاری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در صیاد شیرازی
۸۰ متر/اول صیاد/مجتمع اداری تجاری
واحد 160 متری / فلت/ برای مشاغل مختلف
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صیاد شیرازی
واحد 160 متری / فلت/ برای مشاغل مختلف
۳۳ متری تجاری دائم پشت حاشیه وکیل آباد پل صیاد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۳۳ متری تجاری دائم پشت حاشیه وکیل آباد پل صیاد
۸۰ متر نبش صیاد شیرازی ۳
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۸۰ متر نبش صیاد شیرازی ۳
انبار، 25متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۳ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۳۳ متری تجاری دائم پشت حاشیه وکیل آباد پل صیاد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در صیاد شیرازی
آپارتمان اداری فول اول صیاد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صیاد شیرازی
آپارتمان اداری فول اول صیاد
ساختمان اداری اول صیاد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صیاد شیرازی
ساختمان اداری اول صیاد
واگذاری کافی شاپ TAKE AWAY
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در صیاد شیرازی
واگذاری کافی شاپ TAKE AWAY
واگذاری مغازه رنگ وابزار در پیروزی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صیاد شیرازی
80متر/حاشیه‌صیاد/اداری‌دفترکار‌شرکت
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صیاد شیرازی
80متر/حاشیه‌صیاد/اداری‌دفترکار‌شرکت
۲۴ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صیاد شیرازی
۲۴ متر
مغازه ٣٠متر لادن
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صیاد شیرازی
مغازه ٣٠متر لادن
اجاره اداری. حدفاصل صیاد لادن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صیاد شیرازی
اجاره مغازه تجاری ۶۰ متر حاشیه صیاد شیرازی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در صیاد شیرازی
75 متریـ/اول صیاد/دفتر کار/
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در صیاد شیرازی
75 متریـ/اول صیاد/دفتر کار/
بعدی