رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در صیاد شیرازی مشهد

مغازه/ اوایل صیاد شیرازی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور قجرزاده در صیاد شیرازی
مغازه/ اوایل صیاد شیرازی
۱

اداری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در صیاد شیرازی

مغازه ۳۰ متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک کوروش در صیاد شیرازی

مغازه27متری داخل پیروزی73دهنه 4.5 متر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صیاد شیرازی
مغازه27متری داخل پیروزی73دهنه 4.5 متر
۴

20متر مغازه دهنه4متر حاشیه پیروزی هتل آبان

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محسن حسن الحسینی در صیاد شیرازی
20متر مغازه دهنه4متر حاشیه پیروزی هتل آبان
۱

33متر مغازه با 8متر بالکن حاشیه پیروزی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محسن حسن الحسینی در صیاد شیرازی
33متر مغازه با 8متر بالکن حاشیه پیروزی
۱

مغازه۵۵متری حاشیه صیاد۲

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک آینده کوپال در صیاد شیرازی
مغازه۵۵متری حاشیه صیاد۲
۱

320متر گاراژ خدماتی با سابقه15ساله حاشیه پیروزی

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محسن حسن الحسینی در صیاد شیرازی
320متر گاراژ خدماتی با سابقه15ساله حاشیه پیروزی
۱

مغازه 200 متری،صفر اوایل صیاد،25 متر دهنه

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در صیاد شیرازی
مغازه 200 متری،صفر اوایل صیاد،25 متر دهنه
۴

دفترکار 70 متری، فول اداری، اول صیاد

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صیاد شیرازی
دفترکار 70 متری، فول اداری، اول صیاد
۲

لاین ناخن

نردبان شدهدر صیاد شیرازی
لاین ناخن
۱

اجاره لاین و اتاق

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در صیاد شیرازی
اجاره لاین و اتاق
۵

گاراژ خدمات خودرویی

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صیاد شیرازی
گاراژ خدمات خودرویی
۳

اجاره اتاق و لاین در سالن زیبایی و ناخن

ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صیاد شیرازی
اجاره اتاق و لاین در سالن زیبایی و ناخن
۷

اجاره اتاق کار

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در صیاد شیرازی
اجاره اتاق  کار
۳

مغازه ۲۰ متر چسبیده به میدان لادن

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک زهانی در صیاد شیرازی
مغازه ۲۰ متر چسبیده به میدان لادن
۳

17متر تجاری/صیاد شیرازی

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در صیاد شیرازی

اجاره سالن زیبایی با لوازم کامل

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صیاد شیرازی
اجاره سالن زیبایی با لوازم کامل
۱

پیروزی۶۸نبش اصلی صیاد شیرازی تجاری دایم پل دار

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در صیاد شیرازی
پیروزی۶۸نبش اصلی صیاد شیرازی تجاری دایم پل دار
۲

مغازه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در صیاد شیرازی

اول لادن/۹۰متر/تجاری دائم/حاشیه۱۰/فول

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور معین علی اکبری در صیاد شیرازی
اول لادن/۹۰متر/تجاری دائم/حاشیه۱۰/فول
۱

۴۰متر مغازه تجاری در اواسط صیادشیرازی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک هنرستان در صیاد شیرازی
۴۰متر مغازه تجاری در اواسط صیادشیرازی
۱

اجاره لاین به تیم ناخنکار

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صیاد شیرازی

مغازه تجاری

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صیاد شیرازی
مغازه تجاری
۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه