رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در صیاد شیرازی مشهد

۷۰ متر مغازه تجاری حاشیه بلوار لادن
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در صیاد شیرازی
۳۳ متری تجاری دائم پشت حاشیه وکیل آباد پل صیاد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در صیاد شیرازی
مغازه ۱۹ متری صیادشیرازی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در صیاد شیرازی
مغازه ۱۹ متری صیادشیرازی
۳۳ متری تجاری دائم پشت حاشیه وکیل آباد پل صیاد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۳۳ متری تجاری دائم پشت حاشیه وکیل آباد پل صیاد
انبار، 25متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در صیاد شیرازی
واگذاری کافی شاپ TAKE AWAY
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در صیاد شیرازی
واگذاری کافی شاپ TAKE AWAY
واگذاری مغازه رنگ وابزار در پیروزی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صیاد شیرازی
۲۴ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صیاد شیرازی
۲۴ متر
مغازه ٣٠متر لادن
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صیاد شیرازی
مغازه ٣٠متر لادن
اجاره مغازه تجاری ۶۰ متر حاشیه صیاد شیرازی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در صیاد شیرازی
مغازه ۴۵مترحاشیه صیاد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صیاد شیرازی
۱۳۰متری تجاری دائم حاشیه فکوری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در صیاد شیرازی
۱۳۰متری تجاری دائم حاشیه فکوری
۱۱۰متر مغازه جهت داروخانه و نانوائی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در صیاد شیرازی
حدودا ۴۰‌متر در طبقه ۱+ مجتمع ستا(نبش صیاد۵)
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در صیاد شیرازی
حدودا ۴۰‌متر در طبقه ۱+ مجتمع ستا(نبش صیاد۵)
واگذاری بوتیک زنانه حاشیه صیاد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در صیاد شیرازی
۱۳۰متر تجاری در دو طبقه حاشیه فکوری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در صیاد شیرازی
۱۳۰متر تجاری در دو طبقه حاشیه فکوری
۱۵متر تجاری حاشیه صیاد۱۳
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در صیاد شیرازی
۱۵ متر تجاری دایم حاشیه صیادشیرازی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صیاد شیرازی
۱۵ متر تجاری دایم حاشیه صیادشیرازی
یک باب مغازه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در صیاد شیرازی
۶۰ متر مغازه تجاری حاشیه بلوار صیاد شیرازی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در صیاد شیرازی
۶۰ متر مغازه تجاری حاشیه بلوار صیاد شیرازی
۲۸مترتجاری/حاشیه صیاد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صیاد شیرازی
۲۸مترتجاری/حاشیه صیاد
۱۱۰متر تجاری صیاد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صیاد شیرازی
۴۰ متر مغازه ابتدای صیاد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صیاد شیرازی
۴۰ متر مغازه ابتدای صیاد
مغازه 35متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صیاد شیرازی
مغازه 35متر
بعدی