رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در تربت حیدریه مشهد

مغازه درتربت حیدریه
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در تربت حیدریه
اجاره جهت باشگاه آرایشگاه هایپر مارکت و...
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تربت حیدریه
مغازه ۳۰ متر باغسلطانی ۱۷ رونبش
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تربت حیدریه
یک هکتار زمین برای زعفران
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در تربت حیدریه
مغازه .۵۵متر مربع
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تربت حیدریه
مغازه 33 متری رهن و اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تربت حیدریه
مغازه ۵۰ متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تربت حیدریه
مغاره تجاری ۲۲متر ،
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تربت حیدریه
مغاره تجاری ۲۲متر ،
مغازه تربت حیدریه کاشانی
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
مغازه تربت حیدریه کاشانی
زمین کشاورزی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
آپارتمان تجاری ۶۵ متری خیابون طالقانی
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
آپارتمان تجاری ۶۵ متری خیابون طالقانی
گاراژ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
گاراژ
واگزاری مغازه موبایل وجانبی
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
واگزاری مغازه موبایل وجانبی
مغازه تجاری 55 متر بزرگ و مرکز شهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
واحد تجاری اداری با متراژ حدود 40 متر
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازی 40 متری در حاشیه جاده
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
باغ در روستای بوری اباد فروش
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
باغ در  روستای بوری اباد فروش
1000 متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازه اجاره ای
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازه اجاره ای
مغازه تربت حیدریه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازه اجاره ای 38متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
انبار ۲۱ متری
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازه اجاره ای داخل شهر ،حاشیه خ سلیمانی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تربت حیدریه
زمین کشاورزی ۳۳۰۰۰متربا۸ساعت آب زعفران استخر پسته
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در تربت حیدریه
بعدی