رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در تربت حیدریه مشهد

واگذاری مغازه با جنس اسپرت فقط عمده

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تربت حیدریه
واگذاری مغازه با جنس اسپرت فقط عمده
۲

واگزاری فروشگاه

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تربت حیدریه
واگزاری فروشگاه
۵

واگزاری ارایشگاه

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تربت حیدریه
واگزاری ارایشگاه
۶

حدودا سه هکتار باغ پسته بصورت اجاره و نصف کاری

ودیعه: ۱,۲۱۲,۱۲۱ تومان
اجاره: ۱۳۱,۳۱۲ تومان
۵ روز پیش در تربت حیدریه
حدودا سه هکتار باغ پسته بصورت اجاره و نصف کاری
۱۳

رهن واجاره تجاری تربت حیدریه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تربت حیدریه

واگذاری فروشگاه پاستیل وشکلات

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
واگذاری فروشگاه پاستیل وشکلات
۶

مغازه بلوار انقلاب متراژ ۳۳ متر

ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
مغازه بلوار انقلاب  متراژ ۳۳ متر
۲

دو هکتار باغ پسته یازده ساله با14ساعت آب چاه عمیق

ودیعه: ۲,۱۲۱,۲۱۲ تومان
اجاره: ۱۲۱,۲۱۲ تومان
نردبان شدهدر تربت حیدریه
دو هکتار باغ پسته یازده ساله با14ساعت آب چاه عمیق
۵

زمین زعفران ۳ساله هست .کاریزک ناگهانی

ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه

مغازه ۵۰ متر حاشیه جاده سنتو

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه

دنبال مغازه برای کارواش

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه

مغازه تجاری جاده سنتو

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه

مغازه شیشه سکوریت ۲۲ متر

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تربت حیدریه

مغازه به متراژ ۱۵متر مربع

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازه به متراژ ۱۵متر مربع
۱

100 متر 50 متر سر پوشیده

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تربت حیدریه
100 متر 50 متر سر پوشیده
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه