رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در محله هنرستان مشهد

۶۰ متر حیاط اختصاصی مناسب اداری و سالن زیبایی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در محله هنرستان
۶۰ متر حیاط اختصاصی  مناسب اداری و سالن زیبایی
۷۰ متر ۱ خواب دفترکار شیک اول هنرستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله هنرستان
۷۰ متر ۱ خواب دفترکار شیک اول هنرستان
95 متر حاشیه هنرستان اواسط
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در محله هنرستان
95 متر حاشیه هنرستان اواسط
همکف 120متر گلشن هنرستان مزون،آرایشگاه،دفتر کار..
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در محله هنرستان
۷۰متر درب مستقل حاشیه فکوری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
۷۰متر درب مستقل حاشیه فکوری
100 متر مناسب سالن و اداری ،حاشیه
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در محله هنرستان
100 متر مناسب سالن و اداری ،حاشیه
ویلایی ۲۵۰ متری حاشیه پیروزی حد فاصل میدا وپیروز۴۸
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله هنرستان
تجاری ومسکونی ۳۲۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله هنرستان
۳۰متر همکف
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله هنرستان
۷۰ متر اوایل هنرستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله هنرستان
۷۰ متر اوایل هنرستان
ویلایی تریبلکس دفتر کار بدون تابلو
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
ویلایی تریبلکس دفتر کار بدون تابلو
واگذاری۴واحد دفتر اول هنرستان
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله هنرستان
واگذاری۴واحد دفتر اول هنرستان
اجاره لاین درسالن زیبایی شادی
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله هنرستان
اجاره لاین درسالن زیبایی شادی
130 متر / هنرستان / مناسب ارایشگاه و مزون
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
130 متر / هنرستان / مناسب ارایشگاه و مزون
۱۳۰ متر ۳ خواب بازسازی شده ساختمان پزشکان صارمی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
واگذاری یکجا دفترکار اول هنرستان
ودیعه: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
واگذاری یکجا دفترکار اول هنرستان
450متر ،ویلایی دربست، هنرستان،
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
ویلایی دربست 400 متر مناسب دفتر کار
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
۱۱۵ متر۲ خواب ساختمان پزشکان مناسب مطب صارمی ۳۸
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
۱۱۵ متر۲ خواب ساختمان پزشکان مناسب مطب صارمی ۳۸
ویلایی دربست، هنرستان، مناسب دفتر کار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله هنرستان
۵۰ متر هنرستان مناسب سالن واداری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله هنرستان
70مترهمکف حیاط بادرمستقل هنرستان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
70مترهمکف حیاط بادرمستقل هنرستان
۷۰ متری هنرستان راه جدا
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله هنرستان
٣٢٠ متر حاشیه هنرستان
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله هنرستان
بعدی