رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در بلوار سجاد مشهد

واگذاری سالن زیبایی واقع در سجاد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بلوار سجاد
اپارتمان برای رهن واجاره به مطب واگذار میشود
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بلوار سجاد
اجاره اتاق ١٥ متری در سالن زیبایی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در بلوار سجاد
یک اتاق در مطب دکتر به لیزر واگذار میشود
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در بلوار سجاد
90متر 2خواب غرق در نور تجاری(تمامی کار ها)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
90متر 2خواب غرق در نور تجاری(تمامی کار ها)
90متر/2خواب/تجاری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
400 متر ویلایی دفتر کار اداری در خیام/دفتر مهندسی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
400 متر ویلایی دفتر کار اداری در خیام/دفتر مهندسی
400متر/سه طبقه ویلایی/دفترکار
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در بلوار سجاد
واحد اداری ۵۰ متر سجاد شهر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
بلوارسجاد* دفترکار ۹۰ متری* حاشیه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در بلوار سجاد
بلوارسجاد* دفترکار ۹۰ متری* حاشیه
اجاره لاین با مشتری سالن
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در بلوار سجاد
اجاره لاین با مشتری سالن
ویلایی دربست ۳۸۰ متر / دوبلکس / حیاط ۱۵۰ متر /مجلل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی دربست ۳۸۰ متر / دوبلکس / حیاط ۱۵۰ متر /مجلل
واحد ۸۰ متری بلوار سجاد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار سجاد
واحد ۸۰ متری بلوار سجاد
۱۴۰ متری حاشیه سجاد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار سجاد
۱۴۰ متری حاشیه سجاد
حاشیه بلوارسجاد۳۰۰مترواحدکاری‌با۲۰۰مترزیرزمین‌
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار سجاد
اجاره اتاق در مطب برای هایفوتراپی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار سجاد
اجاره اتاق در مطب برای هایفوتراپی
۸۰ متر بازسازی شده ودرب مستقل
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بلوار سجاد
اپارتمان 180 متری حاشیه بلوار سجاد
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در بلوار سجاد
اپارتمان 180 متری حاشیه بلوار سجاد
رهن و اجاره دفتر کار 150متری در حاشیه بلوارفردوسی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
رهن و اجاره دفتر کار 150متری در حاشیه بلوارفردوسی
اداری ۱۴۵ متری حاشیه بلوار فردوسی. سجاد.
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بلوار سجاد
اداری ۱۴۵ متری حاشیه بلوار فردوسی. سجاد.
آپارتمان 350متری دوبلکس مناسب کلینیک ودفتر شرکت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
آپارتمان 350متری دوبلکس مناسب کلینیک ودفتر شرکت
اجاره اتاق در سالن زیبایی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بلوار سجاد
اپارتمان اداری/دفترکار/حامد شمالی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی/سه طبقه/دفترکار/400متر
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بلوار سجاد
بعدی