رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در بلوار سجاد مشهد

مغازه جهت کتابفروشی و شغلهای فرهنگی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در بلوار سجاد
مغازه جهت کتابفروشی و شغلهای فرهنگی
ملک ۱۵۴ متر تجاری دائم حاشیه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار سجاد
مغازه ۱۶۰ متری منفی یک حاشیه اصلی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
خیام جنوبی ۲۴، ۲ نبش، با ۱۲ متر دهانه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بلوار سجاد
خیام جنوبی ۲۴، ۲ نبش، با ۱۲ متر دهانه
واگذاری هایپرمارکت برند و باسابقه سجاد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بلوار سجاد
زیرزمین تجاری 400 متر، حاشیه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بلوار سجاد
مغازه همکف بلوار سجاد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
10متر پاساژ پر رفت آمد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
مغازه سجاد شیک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
مغازه سجاد  شیک
مغازه ۲ نبش در خیام جنوبی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بلوار سجاد
مغازه ۲ نبش در  خیام جنوبی
بوفه مجموعه بازی با تمامی امکانات واگذار می گردد
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بلوار سجاد
بوفه مجموعه بازی با تمامی امکانات واگذار می گردد
مغازه سجاد پاساژ بارثاوا طبقه همکف
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بلوار سجاد
1200متر تجاری دائم،ملک آباد،مناسب مشاغل برند
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بلوار سجاد
مغازه تجاری دربست ۸۰۰متر حاشیه بلوار سجاد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
مغازه تجاری دربست ۸۰۰متر حاشیه بلوار سجاد
مغازه حاشیه سجاد
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
مغازه حاشیه سجاد
مغازه ۷۰متری/منطقه مطرح
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
مغازه ۷۰متری/منطقه مطرح
حاشیه سجاد بالکن دار
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
مغازه تجاری ۴۰ متری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
۵۰ متر مغازه حاشیه سجاد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در بلوار سجاد
۵۰ متر مغازه حاشیه سجاد
مغازه بلوار سجاد ۲۸ متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
۱۷۰ متر تجاری حاشیه بلوار سجاد
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
غرفه داخل باشگاه یا ارایشگاه
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
غرفه داخل باشگاه یا ارایشگاه
750متر تجاری/سجاد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
750متر تجاری/سجاد
260 متر واحد تجاری حاشیه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بلوار سجاد
260 متر واحد تجاری حاشیه
بعدی