رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در آیت الله عبادی مشهد

130مترمغازه7مترهاشیه برق سه فاز بالکن بزرگ
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در آیت الله عبادی
مغازه تجاری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در آیت الله عبادی
218مترمغازه وانبار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در آیت الله عبادی
مغازه تجاری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
مغازه جاده کلات حاشیه گرجی روبروی دوربرگردان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
مغازه ۲۰ الی ۲۵ متری نزدیک به حاشیه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آیت الله عبادی
مغازه رهن اجار 20متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آیت الله عبادی
مغازه رهن اجار 20متر
یک باب مغازه تجاری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در آیت الله عبادی
واگذاری داروگیاهی عطاری
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در آیت الله عبادی
واگذاری داروگیاهی عطاری
مغازه ۱۰ متر
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در آیت الله عبادی
مغازه ۱۰ متر
زیر زمین 45 مترجهت کارگاه میدان امام حسین
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در آیت الله عبادی
بعدی