رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در خواجه ربیع مشهد

واگذاری مغازه ه خواج ربیع ۲۵ رضوان ۲
ودیعه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در خواجه ربیع
واگذاری مغازه ه خواج ربیع ۲۵ رضوان ۲
مغازه شهرک مهرگان فاز دو به اجاره واگذار میشود
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در خواجه ربیع
مغازه شهرک مهرگان فاز دو به اجاره واگذار میشود
مغازه نانوایی با کلیه تجهیزات نانوایی واگذار میشود
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خواجه ربیع
مغازه ۵۰ متری خواجه ربیع یوسف زاده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خواجه ربیع
مغازه 25متر،خواجه ربیع.یوسف زاده6
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خواجه ربیع
مغازه ۲۵ متری (خواجه ربیع)
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خواجه ربیع
مغازه مهرمادر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خواجه ربیع
مغازه مهرمادر
مغازه ۴۰ متری دونبش خواجه ربیع مهرمادر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در خواجه ربیع
مغازه ۴۰ متری دونبش خواجه ربیع مهرمادر
مناسب تولیدی کارگاه یا انبار با پارکینگ
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خواجه ربیع
واگذاری مغازه میوه فروشی درحال کار
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خواجه ربیع
سوله و سالن با امتیازات کامل برق ۳ فاز ۳۲ آمپر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خواجه ربیع
سوله و سالن با امتیازات کامل برق ۳ فاز ۳۲ آمپر
مغازه در شهرک مهرگان.
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
مغازه در شهرک مهرگان.
۳۰ متر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
۳۰ متر
36مترخواجه ربیع بهمن 16رهن اجاره
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
36مترخواجه ربیع بهمن 16رهن اجاره
مهر مادر ۱۷..سردونبش..امتیازات کامل
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
واگذاری ارایشگاه مردانه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
واگذاری ارایشگاه مردانه
فروشگاه و مسکونی اول جاده کلات کاظم اباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خواجه ربیع
فروشگاه و مسکونی اول جاده کلات کاظم اباد
مغازه ۵۰متر تجاری دائم
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خواجه ربیع
مغازه ۵۰متر تجاری دائم
مکان مناسب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در خواجه ربیع
مغازه حاشیه جاده کلات کاظم اباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در خواجه ربیع
مغازه حاشیه جاده کلات کاظم اباد
25متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خواجه ربیع
25متر
مغازه تجاری 12 متری دارای تمام امکانات
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خواجه ربیع
اجاره مغازه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در خواجه ربیع
اجاره مغازه
مغازه رهن کامل مهرمادر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ هفته پیش در خواجه ربیع
مغازه رهن کامل مهرمادر
بعدی