رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در کوی امیرالمومنین مشهد

مغازه کوی امیر نبش خیبر 15
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه کوی امیر نبش خیبر 15
مغازه ،دفترکار،حاشیه خیابان اصلی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه ،دفترکار،حاشیه خیابان اصلی
مغازه تخلیه خیام ۴۶
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوی امیرالمومنین
۵۰ متر مغازه با تجاری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوی امیرالمومنین
۵۰ متر مغازه با تجاری
مغازه تجاری دائم حاشیه خیابان شکری خیاممتراژ110متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در کوی امیرالمومنین
۵۰متری حاشیه خیام شمالی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در کوی امیرالمومنین
۵۰متری حاشیه خیام شمالی
مغازه 44متر درکوی امیر نبش خیبر 15
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه 44متر درکوی امیر نبش خیبر 15
یکباب مغازه ، ۲۰متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
۳۰۰متری(مخصوص فروشگاه های افق و غیره)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در کوی امیرالمومنین
رهن واجاره ۲۰متر مغازه تجاری دائم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه حاشیه ۲۰ متری ولیعصر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
13متر از اولش دست اریشگر بوده بیس سی سال هس
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
13متر از اولش دست اریشگر بوده بیس سی سال هس
۱۳۰متر،واگذاری رهن و اجاره.۱۲سال سابقه نان سنگک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه حاشیه بلوار شکری رهن و اجاره داده میشود
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه 50 متری صانع 9 کوی امیر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
واگذاری وفروش عطاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
واگذاری وفروش عطاری
واگذاری سوپر مارکت
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
واگذاری سوپر مارکت
مغازه 44متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه 44متر
۴۱ متر حاشیه خیام
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه 44مترمربع
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه 44مترمربع
مغازه20متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
بعدی