رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در طبرسی شمالی مشهد

واگذاری کارگاه چاپ سیلک
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در طبرسی شمالی
واگذاری عطاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش در طبرسی شمالی
مغازی تمیز 3 در 5مکان برای پارکینگ یا انبازی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در طبرسی شمالی
مغازی تمیز 3 در 5مکان برای پارکینگ یا انبازی
واگذاری مغازه
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در طبرسی شمالی
انبارضایعات و...75متری
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طبرسی شمالی
انبارضایعات و...75متری
۳۱متر تجاری طبرسی شمالی 56 پ4
ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در طبرسی شمالی
۳۱متر تجاری طبرسی شمالی 56 پ4
مغازه 10متر قبلاسماورسازی بوده
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه 10متر قبلاسماورسازی بوده
رادیات سازی نیاز به شریک سیم کش یاقفل ساز
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در طبرسی شمالی
واگذاری میوه فروشی
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در طبرسی شمالی
واگذاری میوه فروشی
مغازه یاانباری‌28مترسرامیک‌تاسقف‌‌ضمناکرکره‌برقی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه یاانباری‌28مترسرامیک‌تاسقف‌‌ضمناکرکره‌برقی
مغازه 18 متر نزدیک مترو
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه تجاری دائم 53 متر مربع
ودیعه: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
مغازه تجاری دائم 53 متر مربع
ملک خودمه با امتیازات کامل مستقل
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
مغازه دارای اب وبرق وگاز میباشد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
مغازه طبرسی۳۸
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
واگذاری تحریر و خرازی آرایشی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
واگذاری تحریر و خرازی آرایشی
اجاره رستوران و کترینگ
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
اجاره رستوران و کترینگ
مغاز 3 در پنج در طبرسی شمالی 4 حیدری نسب 13
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
مغاز 3 در پنج در طبرسی شمالی 4 حیدری نسب 13
واگذاری گیم سنتر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
واگذاری گیم سنتر
واگذاری مغازه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
واگذاری مغازه
مغازه پلاستیک جات اشپزخانه با قفسه و ترازو
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
عطاری،گیاهان دارویی،لوازم قنادی،لوازم جشن تولد.
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
عطاری،گیاهان دارویی،لوازم قنادی،لوازم جشن تولد.
مغازه 30متر دونفش تمام شیشه شیک رهن و اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
مغازه 30متر دونفش تمام شیشه شیک رهن و اجاره
واگذاری مغازه عطاری با ۳سال سابقه کاری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
واگذاری مغازه عطاری با ۳سال سابقه کاری
بعدی