اجاره روزانه و کوتاه مدت در فلکه برق (میدان بسیج) مشهد

هتل در مشهدنوساز ( سوییت مبله هتل آپارتمان مبله)
اجاره روزانه: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل در مشهدنوساز ( سوییت مبله هتل آپارتمان مبله)
سویئت اپارتمان شیک نوسازیکخوابه خ امام رضا
اجاره روزانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
سویئت اپارتمان شیک نوسازیکخوابه خ امام رضا
واگذاری مغازه عطر فروشی
اجاره روزانه: ۷۵,۰۰۰ تومان
فوری در فلکه برق (میدان بسیج)
واگذاری مغازه عطر فروشی
هتل در مشهد(آپارتمان مبله سوییت مبله)نوساز
اجاره روزانه: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل در مشهد(آپارتمان مبله سوییت مبله)نوساز
هتل اپارتمان نوساز مشهد
اجاره روزانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل اپارتمان نوساز مشهد
اجاره اپارتمان شیک فول امکانات در مجموعه اقامتی
اجاره روزانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فلکه برق (میدان بسیج)
اجاره اپارتمان شیک فول امکانات در مجموعه اقامتی
سوئیت یکخوابه نوسازجهت اجاره ماهانه و بیشتر
اجاره روزانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
سوئیت یکخوابه نوسازجهت اجاره ماهانه و بیشتر
هتل اپارتمان دو ستاره تاپ در مشهد(سخت پسندان)
اجاره روزانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل اپارتمان دو ستاره تاپ  در مشهد(سخت پسندان)
سوئیت اپارتمان نزدیک حرم شبی ...
اجاره روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
سوئیت اپارتمان نزدیک حرم شبی ...
سوئیت اپارتمان جوادی بینه امام رضا۳۸و۴۰
اجاره روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
سوئیت اپارتمان جوادی بینه امام رضا۳۸و۴۰
هتل اپارتمان نگارستان مشهد
اجاره روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل اپارتمان نگارستان مشهد
هتل در مشهد نوساز(سوییت مبله آپارتمان مبله)
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل در مشهد نوساز(سوییت مبله آپارتمان مبله)
سویت آپارتمان
۲ هفته پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
یه طبقه کاملومجهز
۴ هفته پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
یه طبقه کاملومجهز
بعدی