اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در فلکه برق (میدان بسیج) مشهد

هتل آپارتمان نگارستان مشهد
اجاره روزانه: ۷۰,۰۰۰ تومان
فوری در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل آپارتمان نگارستان مشهد
هتل اپارتمان نوساز
دیروز در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل اپارتمان نوساز
هتل در مشهد نوساز(سوییت مبله آپارتمان مبله)
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل در مشهد نوساز(سوییت مبله آپارتمان مبله)
اجاره اپارتمان یکخواب ،سوئیت
اجاره روزانه: ۲۸۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
اجاره اپارتمان یکخواب ،سوئیت
هتل در مشهد نوساز(آپارتمان مبله سوییت مبله)
اجاره روزانه: ۱۳۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل در مشهد نوساز(آپارتمان مبله سوییت مبله)
هتل اپارتمان برای اقامت ماهانه و
هفتهٔ پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل اپارتمان برای اقامت ماهانه و
اجاره سوییت آپارتمان مبله(هتل در مشهد)
اجاره روزانه: ۱۳۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
اجاره  سوییت آپارتمان مبله(هتل در مشهد)
هتل در مشهد نوساز وتازه تاسیس
اجاره روزانه: ۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل در مشهد نوساز وتازه تاسیس
هتل در مشهد نوساز و تازه تاسیس
اجاره روزانه: ۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل در مشهد نوساز و تازه تاسیس
اجاره آپارتمان میدان بسیج
اجاره روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
اجاره آپارتمان میدان بسیج
هتل در مشهد نوساز و تازه تاسیس
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
هتل در مشهد نوساز و تازه تاسیس
اجاره آپارتمان دو خواب (نزدیک حرم)
اجاره روزانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
اجاره آپارتمان  دو خواب (نزدیک حرم)
سوئیت مبله آپارتمان مبله(هتل در مشهد نوساز)
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
سوئیت مبله آپارتمان مبله(هتل در مشهد نوساز)
منزل شخصی یک خوابه در خدمت زائرین
اجاره روزانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
منزل شخصی یک خوابه در خدمت زائرین
رزرو هتل آپارتمان نزدیک حرم
اجاره روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
بعدی