اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در محله طلاب مشهد

اجاره سوئیت
اجاره روزانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در محله طلاب
اجاره منزل
اجاره روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله طلاب
سوئیت سوییت
اجاره روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله طلاب
سویت فول امکانات شیک شخصی منزل دربست سوئیت سوییت
اجاره روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله طلاب
سویت فول امکانات شیک شخصی منزل دربست سوئیت سوییت
اجاره سویت
۷ روز پیش در محله طلاب
اجاره سویت
سوییت مبله شخصی شیک و تمیز سویت منزل دربست
اجاره روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله طلاب
سوییت مبله شخصی شیک و تمیز سویت منزل دربست
اجاره برای زواران همشهریان
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله طلاب
اجاره خانه درطبرسی/سویتت/اتاق
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله طلاب
اجاره  خانه درطبرسی/سویتت/اتاق
اجاره سوییت
هفتهٔ پیش در محله طلاب
اجاره  سوییت
اجاره منزل
اجاره روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله طلاب
اجاره سوئیت دربست
اجاره روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله طلاب
اجاره  سوئیت دربست
سوییت طلاب تمیز امن ارام طبرسی
اجاره روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله طلاب
سوییت طلاب تمیز امن ارام طبرسی
سوییت مبله
۲ هفته پیش در محله طلاب
اجاره سوییت دربست/باتمامی امکانات
اجاره روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله طلاب
اجاره سوییت دربست/باتمامی امکانات
اجاره اپارتمان
اجاره روزانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله طلاب
منزل برای زوار
۳ هفته پیش در محله طلاب
منزل برای زوار
سوییت دربست/باتمامی امکانات
اجاره روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله طلاب
اجاره منزل شخصی
اجاره روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله طلاب
بعدی