رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در مسجد سلیمان

خانه ویلایی مالجانکی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خانه ویلایی مالجانکی
ویلایی 95 متری حیاط بزرگ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش
ویلایی 95 متری حیاط بزرگ
آپارتمان طبقه اول
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری
آپارتمان طبقه اول
رهن یک واحد مسکونی در پانسیون خیام
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان نفتک جاده اصلی پشت مبل پایتخت و افق کوروش
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
آپارتمان نفتک جاده اصلی پشت مبل پایتخت و افق کوروش
آپارتمان 125مترمرکزشهر
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
خانه ویلایی تمیز
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
خانه ویلایی تمیز
اپارتمان هشت بنگله سرجاده اصلی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
منزل ویلایی هشت بنگله ۱۶۰
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
خانه ویلایی نو ساز تمیز
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش
خانه ویلایی نو ساز تمیز
خانه ویلایی
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش
خانه ویلایی
خانه سیبرنج
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش
منزل ویلایی نو ساز .. شیخ مندنی رو به رو امامزاده
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
رهن خونه دوخواب ویلایی نزدیک خیابان چهاربیشه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش
رهن خونه  دوخواب ویلایی نزدیک خیابان چهاربیشه
آپارتمان ۹۵متری ریل وی
ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۳ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان۱۰۰ متری منازل شهرداری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان۱۰۰ متری منازل شهرداری
اپارتمان
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۴ ساعت پیش
منازل سد شهید عباسپور
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره خانه ویلایی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
اجاره خانه ویلایی
خانه ویلایی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
ویلایی جنب مدرسه رسالت
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ویلایی  جنب مدرسه رسالت
یک واحد ساختمان دوخوابه نوساز رهن واجاره
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
آپارتمان،۹۵متری،منازل شهرداری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
آپارتمان،۹۵متری،منازل شهرداری
نفتک لین ۴ترابری
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
بعدی