رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در مسجد سلیمان

خانه محیط امن
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
خانه
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
رهن و اجاره خانه ویلایی منطقه مالشنبه با۲۷۰ متراژ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش
اجاره خانه ویلایی در کلگه
ودیعه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
خونه نفتک
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۶ ساعت پیش
نفتون خانه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۷ ساعت پیش
نفتون خانه
ویلایی ۲۰۰متر
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
خانه ویلایی شیک
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش
خانه ویلایی شیک
خانه
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
خونه ویلایی نفتک رهن داده میشود
ودیعه: ۶۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش
رهن و اجاره ویلایی ۱۵۰متری مال شنبه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
خانه ویلایی حیاط ماشین رو دارد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
ویلایی پانسیون خیام بن بست خیام
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
فوری
ویلایی پانسیون خیام بن بست خیام
محله ای آروم با همسایه‌های
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
محله ای آروم با همسایه‌های
خانه ویلایی باغملی بالاتر ازدبستان فرهنگ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خانه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
خانه نفتک طبقه دوم
ودیعه: ۲۵ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰ تومان
دیروز
خانه نفتک طبقه دوم
دوبلکس دراشکفت محله صنایع دستی
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
باغ ملی بنگله ۳۶۵ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
باغ ملی بنگله ۳۶۵ متر
منزل ویلایی وسط بازار چهاربیشه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خونه ویلایی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
منزل ویلایی 237متر واقعا در چهاربیشه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
منزل ویلایی 237متر واقعا در چهاربیشه
خانه واسه کرایه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
منزل ویلای رهن کرایه. رهن. فروشی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
بعدی