خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار نیشابور

در حال دریافت ...
جوجه مینا. یک جفت. فروشی.
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
جوجه مینا.  یک جفت. فروشی.
عروس نره
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
عروس نره
کفترهرکی هرچقدخاست بیادببره
جهت معاوضه
۷ ساعت پیش
کفترهرکی هرچقدخاست بیادببره
حیون گرفتنی
توافقی
۷ ساعت پیش
حیون گرفتنی
فروش جفت طوطی برزیلی( سیبل)
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
فروش جفت طوطی برزیلی( سیبل)
یک عدد مرغ عشق نر
۶۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
یک  عدد مرغ عشق نر
یک جفت جوجه ساده
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
یک جفت جوجه ساده
کبوترشیرقهوه ای نقشامیزون
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کبوترشیرقهوه ای  نقشامیزون
کبوتر طوقی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کبوتر طوقی
کلاغ سیاه کاکول نر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کلاغ سیاه کاکول نر
مینای زرنگ
توافقی
۸ ساعت پیش
مینای زرنگ
عروس هلندی باتخم
توافقی
۸ ساعت پیش
عروس هلندی باتخم
ملنگو سخنگو نر ماده
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
ملنگو سخنگو نر ماده
سه عدد جوجه عروس هلندی سالم سرحال آماده برای دستی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
جوجه عروس نر
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
جوجه عروس  نر
جوجه عروس لوتینو
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کفتر پرشی
۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کفتر  پرشی
جوجه عروس هلندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
جوجه عروس هلندی
مرغ عشق خوشرنگ
۳۵,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
مرغ عشق خوشرنگ
4 عدد جل طوقی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
4 عدد جل طوقی
سهره نده مست
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
سهره نده مست
ساده مقبول نر
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
ساده مقبول نر
جل مست خون
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
جل مست خون
یک جفت مرغ عشق بالغ
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
یک جفت مرغ عشق بالغ
قبلیبعدی