رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در نیشابور

در حال دریافت ...
اجاره نور۸۵متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بینالود 3 شهدای گمنام
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اپارتمان. 130 متری فول
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
رهن و اجاره شهید فهمیده ۱۰
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۷۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
رهن و اجاره شهید فهمیده ۱۰
رهن و اجاره شیک
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
منزل اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش
دانشگاه ۱۰۰ متری
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان رهنی ۱۴۰ متر
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان ۱۴۰ متری خیابان نور
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
رهن واجاره منزل مسکونی واقع درخیابون امیرکبیر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان نوساز ۱۹۰ متری نور
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان110متری اجاره خ نور
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
اپارتمان ۱۳۵ متری دوخواب نوساز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان ۱۴۰ متری نور
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش
رهن و اجاره مسکن مهر جانبازان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اجاره فرحبخش غربی85متراپارتمان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اجاره مسکن مهرنور
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
یک واحد مسکونی دوخواب واقع در شهرک فیروزه
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
۱۴۰ متری خیابان نور
ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۸ ساعت پیش
اجاره مسکن مهر۱۰واحدی
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
حاشیه بلوار ادیب مسکن مهر جانبازان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان 110متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
منزل 70متری ورودی مجزا
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
اپارتمان 110 متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی