رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در نیشابور

در حال دریافت ...
اکرام 85 متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
رهن و اجاره مسکن مهر نور ۷۵ متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
رهن و اجاره مسکن مهر نور ۷۵ متری
آپارتمان 67متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
اجاره مسکونی ۴۰ متری در شهید فهمیده ۱۱
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مسکن مهر 75 متری نور
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
رهنی باهنر شمالی نودمتر
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
رهن واجاره آپارتمان ۱۲۰متری بلوار فضل
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان نور
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
آپارتمان ورودی مجزا فرح بخش غربی۱۲۰متری
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش
طبقه همکف ۱۷شهریور بسیار تمیز ومرتب۸۰ متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
طبقه ورودی مجزا خ پاستور 120 متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان اجاره مهر اختصاصی
ودیعه: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مسکن مهر اجاره ای خ نور 75 متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
انبار ۱۴۰ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش
انبار ۱۴۰ متری
طبقه هم کف 85متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اپارتمان رهن کامل آیت شمالی ۹۵متر
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش
۹۰متر باهنر شمالی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
۹۰متر باهنر شمالی
متری 80
ودیعه: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان صفر فیاض بخش شمالی 150 متری
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان 3خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
منزل اجاره ای
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
رهن مسکن مهر 75 متری حاشیه بلوار
ودیعه: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش
اجاره مسکن مهر نور ۷۵ متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
آپارتمان 90متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی