رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در نورآباد

خانه نو ساز در کاظم اباد کوچه شرکت نفت
ودیعه: ۲۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خانه نو ساز در کاظم اباد کوچه شرکت نفت
اجاره ویلاطبقه دوم 200مترنورابادممسنی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اجاره ویلاطبقه دوم 200مترنورابادممسنی
ویلایی..۴۰۰ متر...سه خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
ویلایی..۴۰۰ متر...سه خواب
خانه ویلایی نوراباد ممسنی رهن کامل
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش
اجاره منزل مسکونی ویلایی در تل ریزی عالیوند
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
منزل مسکونی روستای مورکی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خونه بزرگ رهن کامل مصیری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
اجاره خونه،دوخوابه،مصیری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مسکونی دربست،۱۶۰متر،میدان بسبج نوراباددلفان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰ تومان
پریروز
مسکونی دربست،۱۶۰متر،میدان بسبج نوراباددلفان
خونه بزرگ دوخوابه.شهر مصیری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خانه مسکونی اجاره
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اجاره ساختمان دو طبقه نوساز
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اجاره ی خونه۲۰۰متر مربع.مصیری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
اجاره ی خونه۲۰۰متر مربع.مصیری
اجاره خانه ممسنی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
رهن خانه ویلایی .شهر مصیری .شهرستان رستم
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره خانه،طبقه۲،نوراباد ممسنی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رهن وکرایه اسکان عشایر سعدی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
100متر شیک نورمخفی دار. مستقل
ودیعه: ۳ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
100متر شیک نورمخفی دار. مستقل
اجاره طبقه دوم،نوراباد ممسنی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره خانه، طبقه دوم(نوراباد ممسنی)
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره خانه،طبقه دوم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره خانه طبقه دوم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خانه طبقه دوم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خونه سه طبقه اول ودوم کرم اباد کوچه دوم
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بعدی