حیوانات مزرعه در قزوین روی دیوار

گوچ چال
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گوچ چال
لاری افغان اصل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
لاری افغان اصل
۸راس گوسفند شیشک جوان افشار آبستن
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
۸راس گوسفند شیشک جوان افشار آبستن
فروش میش هامون
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فروش میش هامون
۱۰۰ راس بره نر
۴۸,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۱۰۰ راس بره نر
تعدادی مرغ خروس نژاد لاری افغان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
تعدادی مرغ خروس نژاد لاری افغان
گوسفندشیشک جوان
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
گوسفندشیشک جوان
شیشک ابستن سنگین
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
شیشک ابستن  سنگین
قوغازخاکستری
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
قوغازخاکستری
تخم نطفه دار لاری اصیل
۱۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تخم نطفه دار لاری اصیل
قوچ سیاه کبودچالی اصل
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
قوچ سیاه کبودچالی اصل
گاوشیری
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
گاوشیری
مرغ و خروس لاری اصیل
توافقی
۴ ساعت پیش
مرغ و خروس لاری اصیل
بره نر افشاری کبود وسیاهکبود خوراک قوچی
توافقی
۴ ساعت پیش
بره نر افشاری کبود وسیاهکبود خوراک قوچی
مرغ
توافقی
۴ ساعت پیش
مرغ
۱۵راس میش بره دار،همه شیشک
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
۱۵راس میش بره دار،همه شیشک
گاوشیرده
جهت معاوضه
۵ ساعت پیش
گاوشیرده
یک راس گوساله نر
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
یک راس گوساله نر
قوچ شال
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
قوچ شال
فروش سه راس بزغاله نر
جهت معاوضه
۵ ساعت پیش
فروش سه راس بزغاله نر
۱۰ تا خروس محلی و ۱۰ تا مرغ به فروش میرسد
توافقی
۵ ساعت پیش
۱۰ تا خروس محلی و ۱۰ تا مرغ به فروش میرسد
فروش ۵٠ راس بره چاق جفتی ١١٠ کیلو
جهت معاوضه
۵ ساعت پیش
فروش ۵٠ راس بره چاق جفتی ١١٠ کیلو
گاو قصر بدون شیر
توافقی
۶ ساعت پیش
گاو قصر  بدون شیر
مرغ و خروس
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مرغ و خروس
بعدی