خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار قزوین

دوتا ماده
توافقی
یک ربع پیش
دوتا ماده
کبوتر پرشی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
کبوتر پرشی
غازواردک
۳۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
غازواردک
خرگوش لوپ
۱۴۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خرگوش لوپ
مرغ وخروس لاری یک ساله سالم وسرحال
۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مرغ وخروس لاری یک ساله سالم  وسرحال
میش. بز. بره. شیشک
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
میش. بز. بره. شیشک
یه جفت مرغ عشق مولد
۱۷۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
یه جفت مرغ عشق مولد
کفتر
۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کفتر
آکواریوم
۱۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
آکواریوم
سگ نگهبان
توافقی
نیم ساعت پیش
سگ نگهبان
دو مرغ عشق بالغ وزیبا
۲۱۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
دو مرغ عشق بالغ وزیبا
جوجه لوتینو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جوجه لوتینو
تعداد ۱۶ تا کبوتر پرشی
۳۷۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تعداد ۱۶ تا کبوتر پرشی
کبوتر هفرنگ پلاکی سیاه نر
۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کبوتر هفرنگ پلاکی سیاه نر
یک جفت مرغ عشق
۲۱۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
یک جفت مرغ عشق
مرغ عشق ماده
۱۲۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مرغ عشق ماده
خریدار سگ ژرمن و روتوایلر اصیل
توافقی
نیم ساعت پیش
خریدار سگ ژرمن و روتوایلر اصیل
سلطان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سلطان
قفس سهره گلبسر سینه سرخ
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
قفس سهره گلبسر سینه سرخ
کبوتر
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر
مرغ محلی ولاری
توافقی
۱ ساعت پیش
مرغ محلی ولاری
طوطی ملنگو ۲ ساله با قفس و امکانات
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
طوطی ملنگو ۲ ساله با قفس و امکانات
دستگاه جوجه کشی ایزی باتور ۶
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
دستگاه جوجه کشی ایزی باتور ۶
بره ماده قزل
توافقی
۱ ساعت پیش
بره ماده قزل
بعدی