خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار قشم

جفت کفتر محشر
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جفت کفتر محشر
یک جفت کفتر با جوجه
۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یک جفت کفتر با جوجه
مرغ عشق
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مرغ عشق
معاوضه مرغ عشق
۳۵,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
معاوضه مرغ عشق
کبوتر
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
کبوتر
مرغ عشق با جوجشون
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
مرغ عشق با جوجشون
عروس هلندی سرلاکی
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
عروس هلندی سرلاکی
کبوتر
۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کبوتر
مرغ عشق
۱۳۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ عشق
یک جفت عروس هلندی مولد لوتینو معامله
۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
یک جفت عروس هلندی مولد لوتینو معامله
سینه ای بدون غلط
۱۷۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سینه ای بدون غلط
کغار.قمری.یاکریم
۴۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کغار.قمری.یاکریم
کفتر پاکستانی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کفتر پاکستانی
مرغ عشق خوش رنگ و خوش صدا
۳۲۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مرغ عشق خوش رنگ و خوش صدا
مرغ عشق
توافقی
پریروز
مرغ عشق
دوعدد ماده تیدی
توافقی
پریروز
دوعدد ماده تیدی
کبوتر یحود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کبوتر یحود
مرغ عشق
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مرغ عشق
یک جفت مرغ عشق هلندی سالم و سرحال
۲۲۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یک جفت مرغ عشق هلندی سالم و سرحال
یک جفت مرغ عشق نر معمولی ماده هلندی چشم قرمز
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یک جفت مرغ عشق نر معمولی ماده هلندی چشم قرمز
معاوضیه عروس هلندی با گوشی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
معاوضیه عروس هلندی با گوشی
کفترفروشی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کفترفروشی
کاسکو اهلی
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کاسکو اهلی
تعدادی کبوتر یکجا
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تعدادی کبوتر  یکجا
بعدی