خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار قشم

در حال دریافت ...
طوطی سخنگو ملوس
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
طوطی سخنگو ملوس
کهره نری هردو با هم
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کهره نری هردو با هم
گاو نر گوشتی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
گاو نر گوشتی
بوقلمون جفت
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
بوقلمون جفت
فروش مرغ عشق
توافقی
۴ ساعت پیش
فروش مرغ  عشق
فروش بره نر وماده چاق شهری
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
فروش بره نر وماده چاق شهری
کفتر پرشی ملکی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کفتر پرشی ملکی
پاکستانى تازه بالغ
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پاکستانى تازه بالغ
حلزون
توافقی
۱۰ ساعت پیش
حلزون
ماهی آکواریومی
توافقی
۱۲ ساعت پیش
ماهی آکواریومی
خرگو ش
توافقی
۱۲ ساعت پیش
خرگو ش
۹ عدد جوجه معامله با خرگوش
جهت معاوضه
۱۳ ساعت پیش
مرغ عشق رنگین کمانی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
مرغ عشق رنگین کمانی
نری شهری چاق وچله
توافقی
۱۳ ساعت پیش
نری شهری چاق وچله
گیسه شهری چاق چله
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
گیسه شهری چاق چله
کبوتر
توافقی
۱۴ ساعت پیش
کبوتر
عروس هلندی
۱۱,۱۱۱ تومان
۱۵ ساعت پیش
عروس هلندی
فروش عمده گوسفند صادراتی
توافقی
۱۵ ساعت پیش
کهره
توافقی
۱۵ ساعت پیش
کهره
نری فروشی
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
نری فروشی
گاو شیری و گوساله و گوسفند و کهره
جهت معاوضه
۱۶ ساعت پیش
گاو شیری و گوساله و گوسفند و کهره
جوجه محلی 3روزه
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
گاو نزار
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
گاو نزار
عروس هلندی دستی کاملا رام
۳۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
عروس هلندی دستی کاملا رام
در حال دریافت ...
بعدی