خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در قشم

فروش زمین
توافقی
۱ ساعت پیش
فروش زمین
فروش زمین
توافقی
۲ ساعت پیش
زمین کشاورزی روستای برکه خلف ۵۰متری محدوده روستا
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۲۲۵مترزمین دونبش شهرک رمکان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین جزیره قشم تجاری مسکونی خدماتی
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۲۵۰‌متر بغل زمین فوتبال سنددار
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین کاشانه اعتماد
توافقی
۴ ساعت پیش
زمین مسکونی گیاهدان کنار مدرسه راهنمایی
۵۵,۵۵۵,۵۵۵ تومان
۴ ساعت پیش
زمین طولا
توافقی
۵ ساعت پیش
زمین ۲۷۰ متر درگهان
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
زمین شهرک دامون ۱
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
فروش زمین مسکونی رمکان
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
فروش زمین مسکونی رمکان
زمین مسکونی شهرک گلستان
توافقی
۷ ساعت پیش
زمین مسکونی شهرک گلستان
زمین تجاری مسکونی بر بلوار هنگام
توافقی
۷ ساعت پیش
زمین تجاری مسکونی بر بلوار هنگام
زمین خانه باغ بین رمکان و توریان
توافقی
۱۰ ساعت پیش
زمین مسکونی طولا
توافقی
۱۰ ساعت پیش
۴۵۰مترزمین سه نبش شهرک رمکان
توافقی
۱۴ ساعت پیش
زمین لب ساحل جزیره هنگام
توافقی
۲۰ ساعت پیش
زمین لب ساحل جزیره هنگام
زمین شهرک صالحی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
زمین روستای تورگان
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
زمین روستای تورگان
فروش یک قطعه زمین واقع در روستای دفاری
توافقی
۲۱ ساعت پیش
فروش زمین درگهان(شهرک دودلفین)
۱۹۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
شرق شهرک گلزاراززمینهای واگذاری منطقه آزاد
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
زمین شهرک سیستان
توافقی
آژانس املاک
بعدی