اتصال برقرار شد

خرید و قیمت انواع پشتی در قم

ی جفت پشتی نونو

نو
۹۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در انصار‌الحسین
ی جفت پشتی نونو

یک جفت پشتی

در حد نو
۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امام
یک جفت پشتی

پشتی طرح اهورا

نو
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تولیدی پشتی ممتاز در توحید
پشتی طرح اهورا

پشتی نو۶عدد

در حد نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در بلوار امین
پشتی نو۶عدد

پشتی طرح الماس

نو
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پشتی دوزی خانواده در توحید
پشتی طرح الماس

سرویس شاه نشین

نو
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پشتی دوزی خانواده در توحید
سرویس شاه نشین

پشتی 700شانه

در حد نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در زنبیل‌آباد (شهید صدوقی)
پشتی 700شانه

سرویس ۹تیکه شاه نشین سنتی

در حد نو
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در مدرس
سرویس ۹تیکه شاه نشین سنتی

پشتی

در حد نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در جمهوری
پشتی

پشتی درحد

در حد نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در توحید
پشتی درحد

پشتی تمیز درحدنو

در حد نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در توحید
پشتی تمیز درحدنو

پشتی گردویی

در حد نو
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در آزادگان
پشتی گردویی

دونه چهل

کارکرده
۴۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در توحید
دونه چهل

پشتی رنگ کرم

نیازمند تعمیر
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
پشتی رنگ کرم

پشتی ترکمن

در حد نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
پشتی ترکمن

پشتی

کارکرده
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در کلهری
پشتی

پشتی طرح نیلوفر**

نو
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تولیدی پشتی ممتاز در توحید
پشتی طرح نیلوفر**

یک جفت پشتی دستبافت

در حد نو
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
یک جفت پشتی دستبافت

دو جفت پشتی

کارکرده
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
دو جفت پشتی

پشتی طرح حوض

نو
۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پشتی دوزی خانواده در توحید
پشتی طرح حوض

پشتی رنگ طوسی

نو
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تولیدی پشتی فدک در امامزاده ابراهیم
پشتی رنگ طوسی

پشتی طرح افشان گل ریز***

نو
۹۹۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه تولیدی پشتی ممتاز در توحید
پشتی طرح افشان گل ریز***

پشتی طرح افشان

نو
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پشتی دوزی خانواده در توحید
پشتی طرح افشان

پشتی گل قرمز

کارکرده
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در آزادگان
پشتی گل قرمز
بعدی