رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در امامزاده ابراهیم قم

زیرزمین گلخانه تمیز

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
زیرزمین گلخانه تمیز
۱۰

80متر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم

دوطبقه ویلایی دربست

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
دوطبقه ویلایی دربست
۴

خونه ای خانه ای اجاره ای کوچیک نقلی کوچک مستعاجری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
خونه ای خانه ای اجاره ای کوچیک نقلی کوچک مستعاجری
۲

طبقه‌ی اول کلید نخورده بحر 32 متری..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۳ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
طبقه‌ی اول کلید نخورده بحر 32 متری..
۹

خانه اجاره ای کلید نخورده

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۴ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
خانه اجاره ای کلید نخورده
۸

زیر زمین کف سرامیک

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
زیر زمین کف سرامیک
۲

انباری داده میشود

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
انباری داده میشود
۱

خانه همکف بدون پله حیاط اختصاصی

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
خانه همکف بدون پله حیاط اختصاصی
۵

خانه همکف راه جدا

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم

اجاره خانه حیاط دار

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
اجاره خانه حیاط دار
۱

خانه ۶۰ متر در حال ساخت

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
خانه ۶۰ متر در حال ساخت
۳

خانه ۴۰متری دارایدیک اتاق خواب وجاموتور

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم

خانه ویلایی دوطبقه کامل

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
خانه ویلایی دوطبقه کامل
۷

زیرزمین مسکونی یک خوابه با ورودی مستقل

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامزاده ابراهیم

منزل ۱۴۰مترهمکف

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامزاده ابراهیم

۱۲۰ متریک خوابه راهو دربست کردیم

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامزاده ابراهیم
۱۲۰ متریک خوابه راهو دربست کردیم
۱۱

140 متر یک خوابه

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامزاده ابراهیم
140 متر یک خوابه
۷

زیر زمین گلخانه ای در شهرک فاطمیه

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامزاده ابراهیم
زیر زمین گلخانه ای در شهرک فاطمیه
۳

منزل اجاره ای طبقه همکف

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامزاده ابراهیم

180 متر

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامزاده ابراهیم
180 متر
۱۱

زیرزمین 75متر جهت اجاره

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امامزاده ابراهیم

۱۲۰متر خانه دلباز ونورگیر

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امامزاده ابراهیم
۱۲۰متر خانه دلباز ونورگیر
۲

خونه اجاره ای

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امامزاده ابراهیم
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در امامزاده ابراهیم قم